Latvijas Futbols Marts/aprīlis 2015 - Page 44

godu izcilajam latviešu sportistam spēles beigās Hagenavas pilsētas sporta stadionā tika atskaņotas Latvijas un Francijas him- nas. Diemžēl šī paša gada novembrī kā- das pretējās komandas spēlētāja pārlieku spēcīgas pretspēles rezultātā 36 gadu ve- cajam futbolistam tika salauztas abas potītes. Šī bija futbolista nopietnākā trau- ma 20 gadu ilgās karjeras laikā. Laika gaitā Vanags pievērsās tikai trenera darbam, kas viņam ļoti labi izdevās un sagādāja patiesu prieku. Tika trenētas gan futbola, gan basketbola komandas. Viņa trenētajā Strasbūras basketbola komandā tai laikā trenējās arī dēls Indulis, kurš vēlāk pats kļuva par ļoti labu sieviešu basketbola komandu treneri, kā arī aktīvi darbojās Francijas futbola federācijā. ka liels progress šobrīd ir visā sportā, līdz ar to salīdzināt ir ļoti grūti, bet individuā- li neatkarīgās Latvijas sportisti toreiz bija tehniski spēcīgāki. „Vanadziņš” centās arī bieži apciemot savus latviešu sporta drau- gus, kuri likteņa spiesti bija devušies uz Austrāliju, ASV vai kādu citu valsti. Uz ASV bija pārcēlies arī Valdemārs Baumanis, ar kuru Aleksandrs kontaktējās un viņu apciemoja salīdzinoši bieži. Pēc Vanaga nāves labas attiecības ar Baumani uz- tur ēja arī dēls Indulis. Aleksandrs Vanags nomira Strasbūrā 1986. gada 24. decembrī. Visu savu dzīvi, esot prom no dzimtenes, viņš centās uzsvērt, ka visiem latviešiem ir jālepojas ar piederību latviešu tautai. #JČ Dzīvojot Francijā, „Vanadziņš” neaizmir- sa par savu dzimteni un sporta draugiem, kuri bija izklīduši pa visu pasauli. Viņš centās apciemot savus vecākus, kuri bija palikuši Latvijā, lai gan norādīja, ka pēc vecāku nāves tēvzemē viņam vairs ne- esot bijis interesanti atgriezties. Reiz, kad Vanags ar dēlu Induli 1967. gadā ciemojās Rīgā, viņš tika uzaicināts uz radio inter- viju, kurā žurnālists jautāja, kad latviešu futbolisti spēlēja labāk – starpkaru periodā vai šobrīd. Vanags uz neveiklo jautājumu atrada ļoti diplomātisku atbildi, norādot, APRĪLIS 2015 | www.lff.lv APRĪLIS 2015 | www.lff.lv