Latvijas Futbols Marts/aprīlis 2015 - Page 42

Valsts iekārta valstī strauji mainījās, un, tāpat kā daudzi citi latvieši, arī Aleksan- drs Vanags ar savu sievu Ausmu Grapi, kura bija lieliska komandas „Universitāte Sports” volejboliste, un dēlu Induli devās bēgļu gaitās uz Vāciju, kur apmetās Putlo- sas nometnē, kuru bija izveidojuši latvieši, un tajā pulcējās lielākais bijušo leģionāru skaits, kopā apmēram 9700 vīri. Pateicoties trenera Valdemāra Baumaņa neatlaidībai, viņam izdevās sapulcēt lielu daļu latviešu futbolistu, kuri atradās bēgļu gaitās Vācijā, un izveidot futbola izlasi. Viņu pirmā spēle notika jau 1946. gada maija beigās, un vēlāk latvieši devās arī vairākās izbrauku- ma spēlēs. Vanags šajās spēlēs labi parādī- ja savu meistarību un bija regulārs vārtu guvējs. Lielā bēgļu skaita dēļ Vācijā iegūt iztiku bija salīdzinoši grūti, tāpēc notika diezgan aktīva latviešu migrācija labāka darba un dzīvesvietas meklējumos. Arī A.Vanags 1946. gadā pārcēlās uz Franciju, kur sāka spēlēt Strasbūras futbola kluba Racing Club profesionālajā vienībā, kurā viņš nokļuva, jo kāds virsnieks, kaislīgs Racing Club fans, bija viņu ievērojis, spēlē- jot Feldkiršenes futbola izlasē. Pēc ilgām pārdomām un vairākiem piedāvājumiem Vanags tomēr esot piekritis piedāvāju- mam un pārcēlies uz Franciju. Jau savā pirmajā pārbaudes spēlē, gūstot 3 vārtus, viņš pierādīja savu meistarību, ko atzinīgi esot novērtējuši arī komandas biedri. Va- naga pirmie iespaidi par futbolu Francijā bija, ka franči spēlējot pusaugsto trīs vīru aizsardzības spēli un rūpīgi sedzot vīrs vīru. Viņš norādīja, ka cīņas esot asākas nekā Latvijā, bet korektākas, kā bija pie- rasts Vācijā. Spēles ātrums Francijā bija saistīts ar lielu izturību, kura tajā brīdī Va- nagam nebija pietiekoša, tāpēc viņš sākot- nēji nespēlēja kā centra uzbrucējs, lai gan tika aicināts spēlēt tieši šajā pozīcijā. Savu trūkstošo ātrumu viņš lieliski aizvietoja ar tehniski precīzu spēli. Daudz spēka sākot- nēji esot bijis nepieciešams arī, lai pielāgo- tos karstumam, kurš Francijas dienvidos bija ikdienišķa parādība. Vanags bija ļoti apmierināts ar kluba rūpēm par spēlētā- APRĪLIS 2015 | www.lff.lv jiem gan saistībā ar medicīniskajām ap- skatēm, v7V6HWGW'RV&7FBVG,Z7FZgWF&Ɨ7GRLJFW262ЧLHfFKW6B&26&lJ2W,Z"ЧlI6JvWFVI26&6( ЦGfWF2W,HLJ6gRlI7'LJ'RVwWfFЧgW2lH'GW2fLJ2GW"G,J2vGW2fw0SvLHFw&WH27G&6,Z&2V,H,JGGJI6"FfV&V