Latvijas Futbols Marts/aprīlis 2015 - Page 32

eja. Jebkurš treneris to nevarētu izturēt. Arī manā jaunajā amatā kā Latvijas U-17 izlases galvenā trenera asistentei man pašai brīžiem nāk klāt galvenais treneris Romāns Kvačovs un saka – es jūs, sieviet- es, brīžiem nesaprotu! Viņš reizēm saka, ka vienreiz sajuks prātā ar meitenēm... (Smejas.) Un tas notiek jau U-17 vecumā. Es viņam dažkārt atbildu, ka es arī nezi- nu, kāpēc mēs tā darām... Mēs vienkārši tādas esam. Mēs reizēm pašas nedomā- jam līdzi, brīžiem esam vienkārši neprog- nozējamas. kuru es iepriekš runāju – to piedzīvoto emociju dēļ. Meitenes pārsvarā nemāk būt profesionālas. Es tiešām tā uzskatu! Kā zināms, esmu spēlējusi Polijā, un tur tā nenotiek. Tur treneri to vienkārši neatļauj! Raksturs tiek lauzts pašā kar- jeras sākumā. Pretēji mūsu pašreizējai situācijai, Polijā meitenēm jācīnās par vietu komandas sastāvā. Diemžēl pie mums tas pie- trūkst. Es ļoti ceru, ka nākotnē situācija uzlabosies! Es vienkārši redzu jau to, cik daudz meitenes nāk un sāk nodarboties ar futbolu. Komandu skaits pieaug! Taču - Cik ļoti, tavuprāt, futbols kā sporta mūsu treneriem jābūt mazliet stin- veids vispār atšķiras no citiem sporta grākiem nekā viņi ir tagad. Protams, veidiem? - Protams, ne katra meitene varēs aiz- visam ir savas robežas, jo nedrīkst pieļaut situāciju, kad meitene nobīstas un aiziet iet uz futbolu un tur palikt... Ja tu jūti, prom no futbola pavisam. Tomēr pašmā- ka tu nevari strādāt komandā, tad fut- bolā nav ko darīt. Protams, ir izņēmu- ju treneriem jābūt stingrākiem darbā ar futbolistēm! Treneri iepriekš nezināja, mi, kad meitenei ir dotības, bet viņa nemāk spēlēt komandā, bet viņu vienalga kā strādāt ar sievietēm. Visi bija priecīgi kaut vai par to, ka varēja nokomplektēt paņems sastāvā. Latvijā pie salīdzino- vismaz vienu komandu. ši maza spēlētāju izvēles skaita tā būs... Latvijā šobrīd varbūt sieviešu futbols Agrāk komandai bija nepieciešamas nav tik augstā līmenī tā iemesla dēļ, par APRĪLIS 2015 | www.lff.lv spēlētājas, nevis otrādi. Un šādā situāci- jā meitenes tika par daudz izlutinātas. Piekrītu apgalvojumam, ka sākumā Latvijā būtu jāvairo sieviešu – meiteņu futbolā iesaistīto spēlētāju kvantitāte un tad var domāt par viņu kvalitātes celša- nu. Ja spēlētājas jutīs konkurenci, tās centīsies un vairāk strādās individuāli, darīs visu iespējamo, lai tiktu sastāvā. Bet kā notiek šobrīd – meitenes, plānojot treniņu apmeklējumu, var atrast dažādus attaisnojumus, kāpēc tos neapmeklēt. Kaut vai, ja mūsu spēlētājas zinātu, kā tas notiek ārzemēs, viņas domātu un rīko- tos savādāk... Tā kā viņas no bērna kājas trenējas un spēlē Latvijā nelielās koman- dās, tad viņas tāpat zina, ka būs sastāvā uz spēlēm. - Vai, tavuprāt, Latvijas izlases iekļūša- na UEFA Eiropas čempionāta kvalifi- kācijas pamatturnīrā sekmēs sieviešu futbola masveidības pieaugumu Latvijā? Vai tu kā pašreizējās Latvijas izlases spēlētāja jūti papildu atbildību pirms gaidāmā turnīra arī no tāda skatu punkta? - Sāksim ar to, ka Latvijas izlasei ir uz- stādīts mērķis sasniegt pirmo vietu kva- lifikācijas turnīrā Moldovā! Mums nekad nav izdevies būt tādā turnīrā, kur koman- das ir apmēram viena līmeņa. Parasti ir ļoti spēcīgas komandas un divas, kas vēl var cīnīties. Tagad šīs komandas it kā ir viena līmeņa, bet pagaidām nezināma komanda ir mājiniece Moldova, par kuru ir pretrunīga informācija. APRĪLIS 2015 | www.lff.lv