Latvijas Futbols Marts/aprīlis 2015 - Page 14

Neviens koncerts vai grupa nestāv līdzi futbolam APRĪLIS 2015 | www.lff.lv - Nāc no Kuldīgas, kur futbols, lai arī nav karalis, vienmēr ir bijis un ir cieņā. Vai tava iepazīšanās ar to nāca caur kādu treneri vai kā citādi? - Futbols man patiesībā iepatikās televi- zorā, kad pirmo reizi sāka translēt Eiropas un pasaules čempionātus. Jo sanāca, ka līdz tam es tādu lielo futbolu dzīvē nebi- ju redzējis. Tikai tik, cik kaut kādos rajona čempionātos, kur tas, protams, neizskatī- jās tik pievilcīgs, kā vērojot TV, kur redzi to patieso futbola grāciju. - Pirmā asociācija, izlasot vai izdzirdot tavu vārdu, tiem, kas ir pietuvināti fut- bolam, noteikti ir fotogrāfija. - Jā, caur to futbolam esmu pietuvojies ļoti tuvu. Iepazinu daudzus futbolistus, ar kuriem joprojām komunicēju un draudzē- jos. Kaut kā sanāca, ka es ne tikai darīju savu darbu, bet arī mēģināju tikt viņiem tuvāk, līdz ar to sadraudzējos, kas bieži vien palīdzēja tikt tur, kur citi netiek, un to nobildēt. - Kā vispār fotogrāfija ienāca tavā dzīvē? - Vai Kuldīgā arī nodarbojies ar futbolu? - Vēl padomju laikā mana mamma vadīja - Nē, spēlēju tur tikai skolas līmenī, uz foto pulciņu. Tiesa, es no viņa neizaugu. treniņiem gājis neesmu. Kaut kur zemapziņā atceros, ka tāda lieta bija, taču nebija tā, ka mana mamma liktu APRĪLIS 2015 | www.lff.lv