Latvijas Futbols Aprīlis 2014 - Page 38

„G aidot Latvi- jas čempionāta finālsēriju, kura jau trešo gadu risinās šādā formātā, mēs sagaidām labu spēli, līdzjutējus tribīnēs, un mēs centīsimies šogad izdarīt visu, lai kļūtu par čempioniem. Sapro- tams, ka pretinieks nav viegli uzvarams. Šogad vēlamies pārtraukt FK „Ni- kars” sešu sezonu uzvaru sēriju Latvijas čempionātā. Iepriekšējās sezonās mēs p \1 ]*H*۱ [ZY\\1h[šX[K[]\1$ښYBXq#ZH\*\HqjH[B]H^YZh]K1$^B\\]Z\]\H[ [1 B]Y[H1$1$1 ZY[HZXKB^\ZH[ [$ܚZ Hj\YXYqhX[\^*۱*1hq Y\*]\\ˈ]H1$Hjš H]]qhq-H[ [H1$KX[ H[\[HX Z[\jKH$ܚZ HjBX^ Z1$/Kq#]H1*]1$ښY[HXZ[q [Z\1$/HZ]\]Y[\\[1 Z˂[ [$ܚZH\^$ܜY\1$qo YY[H[ \ZY[KY\YZhq$ڱ \] \^۱ \±#Y[\[ۘHZZhX[ZHZH\YXYqhX[X\YX\1$\\1 ]\^hq-*ܱ \œ1$1$ڱ \Z[1$ˈY ZqhXZ HY1 HYX [H1$1$HZZHY[H1$ \œ[X]ZZ K]]\1#Y] [H8$1$1$\H]Y[H$ܚZ K\*1h[Y\KHj]1 [\]˂]YX*ر H^^\H]Z\]\H[ [1 H\]ZZKHq$Z [H1 \ ZH^BZY[HZ]HZH1$\*q$ڝ[XHqa K]ZZYHY[ZBqjH\$ˈ][\ZZ[H1hZ\]\ZHݘ\* Z[qo Y1 \[H]BX[$q$Z [H1 \ ZH1hXZ H1$1$ˈ]ZH1$ZHq$]]ژ[ZY\Y] BKܱj1*ؘ\1h[؜*Y Y1 H1$1$1 ZH1 XZK[1*[\^ۘ\ Z[]H[1$1$ڛ]\1$ڛ[[1 \1$K\\XZ[*ښY\Z\ ZZ H^\K][Y[B1$1$1 ZY[H\YXYqhX[\ZZZH\1$1$ˈ]Hq$ۙqh]HZZ HܱjH^ZYX[K1 \1$1h[؜*\jqjH1$1$]Y[\\1$\*q$ڝ[\\\HYܱ ZZH][H8'Px'HX[Kq#]H\]H1$H1hXZ H\ۙ[1$›q$Y[Z[H1 ] 1hY[ݘ\* ZZ\\^[1 ]ˈ1$HZ^Z\*Y\^[1 ]œ[ZH^]KH]Z\]\H[ [1 H1/HXH1$1$ژHqjH \\ [\” X\\\hHZHX Z\ZY\Hۙ\H][YZH \ˈY[1 Hq$ܱ H]KBXY\YqhZHZZq*ZH \\H1$ZHY\YZhq$ڛ[ [$ܚZ\Xq#[X[B\^*۱*ژH^\\ˈݘ\*j\*[\H\[^$1$1 HZ\ H1$XKq#]H[H[1 H\H^]Z[XH^hq-\qhZH1$1$1 ZK^]KH1h[Y]Z\1#Y[\[۱ ]1 H\\ Y1*ڝqhq \$]\[\\[\šX[\\\[*Hqh[ZZ1$1$\ ˝Y]Kq$1$1$ڱ [H\8'UBP8'HX[H\ٚ[ [1 H[\*]Z\]\H^*a K1$\XZHYY\^1j1$H1 [1 ZYZ/1jXZHY\1$ژ[\ˈݱ$H\*8'۞\$ܚZ\'HX[1 [BZZZK[ZHZY1 [XZ \1$1$^\1$* ZZ\x'B'[ [$ܚZ\1$1$Bq$]]ڱ [ZY\š]BœqhXB Z[XKZ H*1*\Y[\HYqhZH1hq*KB\X[\8$8'Px'H['Z\'H8$\1 \ Z\\]1 [H]Y\ۙ[BˈY]Y[h[[\H^BZZZ[HYY[KH\*1 \X[\\\1$1$œ\۞K1h[YYKB]ژH1 \ZY[]K[\œY[\1$^[1 ]Y[K B1$1$1 Z]*h]KH1$1$]hq*HX[1 HZHY]YZhZBܱjK1 \\XHY]]\šX[\ˈY\1$ژ[\B\q Z1hq*HX[1 [B \Y]$ܱhHY[1 ZH^X[*ؘB]]qhq- [BX[$KZHۚ\$H\X [BYhXZ [BX[1 [KܚX$ZHqjH[H]]YKX[\]1*1*[1 YHX[BjHZ\ Zˈq$^\$ڱ [H]\H^*a Kq$܈qjH[[Z\q$ܱ-\\^B\H]Z\1#Y[\[۱ ]1 KZZH1#Y[\[ۜYZ/1jZ\\XH]\H^*a K][Y[H\ H[ [$ܚZ Hj\YXYqhX[X\*^\\ˈ^]KH1hXZ H$ܚZ BjY]H*aH[j\YXYqhX[X\Z\ Z\*1$1$K1*]1$ښY[H1hq*˜j1/H[\\[H$ܚZHx'