Latvijas Futbols Aprīlis 2014 - Page 2

“Pastāvēs, kas pārvērtīsies” Visiem labi zināmi ir šie Raiņa vārdi, kas izskanējuši viņa darbā “Zelta zirgs”. Ņemot vērā straujās attīstības tendences dažādās nozarēs, tostarp futbolā, šis citāts nav zaudējis savu aktualitāti un diez vai jebkad zaudēs. Arī Latvijas futbols un Latvijas Futbola federācija (LFF) joprojām atrodas pārmaiņu virpulī. Ar 2012.gadā ieviestām pārmaiņām Latvijas futbola pārvaldes struktūrā un jaunievēlētu valdi ir aizsākušies daudzi praktiski un pozitīvi projekti, kuriem nepieciešams laiks, lai tie apliecinātu savu praktisko lietderību un stratēģisko nozīmi. Turpmāk īsumā par šiem projektiem. Tā kā, sakārtojot pārvaldes struktūru un ievēlot jaunu valid, vairāki pieredzējuši LFF darbinieki mainīja savas funkcijas, kļūstot par valdes locekļiem un komiteju priekšsēdētājiem, LFF ikdienas vadība tika nodota jaunu profesionāļu rokās. Pēdējās strukturālās izmaiņas 2014.gada janvārī noslēdza šo projek- tu, kas paredz sekojošu virzienu un to vadītāju iedalījumu: kopējā federācijas vadība - Jānis Mežeckis, attīstībās vadība - Edgars Pukinsks (mārketinga un komunikācijas nodaļa - Normunds Malnačs, pro- jektu nodaļa - Maksims Raspopovs, attīstības nodaļa - Edgars Pukinsks), sporta virziena vadība - Dainis Kazakevičs (izglītības nodaļa - Jurijs Andrejevs, izlašu nodaļa - Roberts Mežeckis, sacensību nodaļa - Arturs Gaidels, sporta medicīnas un pētniecības nodaļa - Dainis Kazakevičs), finanšu daļa - Ginta Feldmane, tiesnešu daļa - Vadims Čerņikovs. 2012.-2013.gada laikā tika veikta futbola saimniecības analīze un iegūta apjomīga informācija, uz kuru pamatojoties, tika izveidoti vairāki projekti, kuri jau ir vai tuvākajā laikā būs publiski aplūkojami. Vērienīgākais no tiem ir klubu atbalsta projekts, kura ietvaros tiek veikta klubu akreditācija un veido- tas klubu atbalsta programmas gan pārvaldes, gan infrastruktūras un inventāra, gan izglītības jomā, kā arī sniegts finansiāls atbalsts, tostarp klubu organizētajiem pasākumiem un inovatīvām idejām. Pārmaiņas attiecas arī uz LFF organizētajiem sporta projektiem, kur jaunā kvalitātē tiek organizēti tādi projekti kā LMT Futbola akadēmija, Zēnu Futbola festivāls, sieviešu futbola čempionāti, 1.līgas un dub- lieru čempionāti. No jaunajiem projektiem ir vērts pieminēt Talantu akadēmiju Aleksandra Starkova vadībā, starptautiskus turnīrus jauniešu izlasēm, kas šogad atsākās projektu nodaļas vadībā; un ir daudzi citi projekti, par kuriem, ja vēl nav dzirdēts, tad noteikti dzirdēsiet un redzēsiet. Šobrīd esam tuvu tam, lai Latviju, īpaši futbola līdzjutējus, iepazīstinātu ar jauno LFF mājaslapu, kurā varēsiet ērtāk aplūkot gan ierasto, gan jaunu informāciju, tostarp visu, par ko jau rakstīju iepriekš. Ceram, ka mūsu darbs digitālajā vidē ir baudāms, tāpēc papildus šim jaunajam digitālajam žurnālam turpinām attīstību ar jaunu mājaslapu un perspektīvā uzlabosim arī citas digitālās platformas, kā arī, iespējams, radīsim jaunas (piemēram, mobilo aplikāciju). Nenoliedzami ir aizsākti arī citi stratēģiski svarīgi projekti, kas vienlaikus ir arī ļoti interesanti un izaicinoši. Bet ar tiem labprāt iepazīstināsim vēlākā posmā, kad tie sāks materializēties. Noslēgumā vēlos teikt: esiet atvērti pārmaiņām un baudiet darba augļus pēc tām. Lai Latvijas futbolam izdodas! Cieņā, Edgars Pukinsks LFF ģenerālsekretāra vietnieks