Latvijas Futbols Aprīlis 2014 - Page 12

vārtu rāmī (no 17 tādi ir tikai 3), otrajā spēlē pret „Skonto” pārāk ātri atdeva iniciatīvu pretiniekiem, kā rezultātā pietrūka saspēlētības un precīzu piespēļu. Trešajā spēlē sniegums jau labāks, taču trūkst rezultativitātes pirmajā bezvārtu neizšķirtā šosezon – 0:0 pret pagaidu līderi FK „Jelgava”. Arī otra Jūrmalas kluba FC „Jūrmala” sezonas startu nevar saukt par veiksmīgu - neizteiksmīgs zaudējums Jelgavas futbolistiem, esot koman- dai vadībā, meta šaubu ēnu koman- das spēlei. Otrās spēles laikā laukumā pavisam citas emocijas, bet par rezultātu palika divējādas emoci- jas – spēles beigās pēc noraidījuma uzreiz guva vārtus 8 6 . minūtē, taču nespēja nosargāt uzvaru, pēdējā minūtē ielaižot sāpīgus vārtus. Spēlē pret Daugavpils „Dau- gavu” bija daži labi momenti, taču tur trūka veiksmes gan uzbrukumā (neveiksmīgi rikošeti, sitieni ne ]Y\ [H \H [Z[JK[Z^\*ر K*qhZH \\[HYܘ[HX][K1$±hq*1$\X\ZY\[ ]ZH[[Z\[\\ZZZ\a]Z HqoB]\H8'[Z]1$ژH]x'KZZKBX[H1$ڈZ\ Zq#]HYZY1 [BXH۝1 HZZHY[[˂'QUKx'H\q \Z \1$1$YYKBHZ\ Z[HZ H\ HY ZqhXZ B^ۘ\\XZ H\1*ˈX[B^YZh]H[[[ H[\BXZ[q [\\[X[\][*ؘK\]Z[q H*ޱ Z]X$Z H[1*]HZ[$Z\Z\HܘZY1*ڝ[\q \qaHZ[qhY]q#XH\q H\[ B\1*H\1* JKX[H\\KBۘ\\\\[ Z\Y\\XY[B1$1$1 ZY[H Z^\Z]\1hq#X[ݚq#\^X$ڜ\(\[K\hXZY[B\^ܱ ]H$Y[\\1*\^B\Y\YK1 \1$X[ZHZZBHZY$H1$1$YX]\ ZB[[YY1$1 ZH]K[Y[H\ۚK\ YH^XH[q [K\1*\HY[* \H][\[B^[1*ڝ[q H]8'Y\1 Zx'KX\BXZ\\ZZ]8'[[x'KH[[\ݘ\* H^\H]8']KB][x'K\[[[۱ [HY[H]B1$1$ژH\(H]Z\*1 H[[K\±/1 ]H[]^1$H[1$[ [ݚ[\œ1$1$1 ZY[HY]\]YHX[H[ BKZH1$X$]Y[H1$Y[B[X*۱*Y\\]Y1 ZHY]HZ BY Zqhq H^۱ K Y1*ZZ˂8'[]x'H\[H]H^]Y1$ڝ[]B$ܚZKY\ ZHY Zqhq \^ۘ\œ1$1$ڱ H\1*ˈ1$1$\]8'\Zx'B1 H\ۚYYH LH1$\[1*hZ[$ژZ\šY\ܱ$ښY[YX[H\[HZY1*ژBY Zqhq \^ۘ\Y1j8$X[H\\1$1$ڝ\Y\[XYZh[ZZ[\š\X[H1$HYH]Y[H \Y[K\1 \YX[hZH\ژ\ \\\\’Z[ˈ^Z[q H]\ Y\hB1$ڈY\\Z\ Z\ \\ZH^*۱*B[ Z[]K\XZ H1$1$]'jܛX[x'H\]ZH]*q$ڱ \•Y\]ޛݜZ H1$1$™]H \HX[H\[ݘB۝1 K\*1$1$]8'\BZx'HZHX\Y\1$ژ\[1*hZ[$ژZ\ۚYY[\›YZޚ]1*ݚH]Y*Y\^\[ Z[]KYYq/YZBXZ[* [HZq$B*۱ \˜\Y Zqhq HYHXq#Y[\[ۚH[ M YHY[X\]\HYY]$ښH8'۝'B]\H^۝HY\ ZH\^\H1 \'\Zx'K\XZ\1$\\ZZœY Y1 ZH]Y؛1$]H۝Yqh]BZ^\*ؘZKq#]HXH \\ڱ \[Z]ݜ[Y[*ZY[Z\KB \qahHXZHZ[*ˈ[ Z\^Z[]K1$1$1 ZHZ]^$ڱ \ZZH1$]Y1$ZY[H \Y[K[]^[\H\Z\YqhX\1 ]j\Š]Y1 \Z^ \Y[KZH[qa$XBܘZY1*ڝ[]H]Z[XH[$1 Z]B1$/H\ݘ[YZ XZJH]H]1$1$Y\[^\$ Z H1$1$]8'Y\1 Zx'H1/B]ZZq*Y] \Z\\ZKB\ Z[q H[[\1*Bqa$XH[Yqh]HZ^\ٛH\KBK]qo\Z[j\$1 ZY\B]Xݜ\^\Y[H] HB]Z[q Hqa$XH*[ Z[]H[ L[BH]Y[H^8'۝'H \Y[Kœ][YZH\*X[^$ژKXY H]q XZ B\ ۝YqhZH\Y] \[ZXH\ZB*[]\^Z[]\ $ܝH\Y[H\H]Y[Y[H]HH]KB[XH1*ۚZZH[[\ZH1hX[\1 ]YB^Z[ZJKq#]HZ^-\Y\Z^] \˂X[K\Y Zqhq H^۱ BYY*ݛژHZZHY[H]Y1$ڝ[]K1 Bj[]HZ]H]HZ H1$1$q#]B Yq KH1h[Y^ۘ\^\$1 ZB^]Y1$ڝ[ZY[HZ^Z˂\X[q Z$1 \YܚHY\\XH8']Y]\'HX[H[q [KY Zqhq \^ۘ\۞\YYq/YXB]Y][¸']Y]x'B^\$ژB'jܛX[x'H[]Y1$ژH8'[]Zx'KH^B\\Y1*ڝ[q H \HjhX[\[BH]jH X*ޚHZY1*ڝ[ZH]([Z[BXq#[ݘ[H[[Z[H\qhZ[[JKY]Y1$Z H1$1$Z\[H\ ] \\^] \YZ\ZZH\[KB\[1**؝K]Z \XHY[Z\H \BZژH1$[\]q XZ [H Z BZ]1 H L[HH]Y[KXۚYY[\š]\H1$1$]8'[[x'H\ YKBX[H\1$ڱ*H\*^Y[1 ZY[