La Gazelle - Page 123

Portfolio I Portfolio I Fishermen in the Kerkennah Islands I ‫برتفوليــو‬ rencontres encounters ‫لقـــــاءات‬ ‫صيادين يف جزر قرقنة‬ 125 I 56 ‫الغـزالــــة‬