La gazelle LAGAZELLE-73 - Page 32

I actu agenda I news diary I ‫رة‬ ‫املفك‬ ‫الأخبـار‬ TUNIS TUNIS ‫تونس‬ «1001 Tunisie, Collector » «1001 Tunisie, Collector » est un magazine hors-série de 220 pages contenant plus de 300 photographies, qui pose un nouveau regard sur la Tunisie. Ce magazine, c’est aussi des rencontres, des instants de vie et des lieux à découvrir. Réalisé par Amel Djait, fondatrice de la plateforme digitale «1001Tun 6\+WBW'&Rv76Fw&R6R'2<:&RW7BVPfG&RN( VRGV6RV&VvRW@fRFR'&WW'FV&W2@:vVVB'F6 : :6:&&F6ET4 '&RR( 6GwVW7N( 7W"fRN( &( ;GFV6vRF&&;GFVW&WBV&W'FvRVVRV"WB&26f"L:fR6W06V7&WG2FRf'&6F( 7'V&F76b7WBf@L:6Wg&"6W26V7F2WB :fVR6&WBN( ;GFVW<:RRDFW7FFF"fFR :VfvRVVRF2W2,:v2FPFFVRWBFR:FVRR6V7F"W7BW76V66W'2F7W RF:RFR *GV6L:+&v<:fV2$RFV6VRl:&F&PL:6&FN( W"W"GV6\*WB6W2VFW2&6W76W<* wwrGV6R6Ь*GV66V7F,+( GV6R6V7F.( 2##vR7V6VFFvRvFfW"3Fw&2v6&W6VG2WrvRbGV6F2vR( 2F&V7FVB'VFBfVFW"b( GV6^( FvFFf&BW'&Rv76Fw&W 2&WBF66fW&rWrVRWrVG2bƖfRBWrWFvFW&pFW7FF2F27V6VFF26v66Rb7&VFfRfFfRGV6vrf"6vRB2FW&Vf&R7W'FVB'66FW&&R'FW'3ET4 76'2FR( 6GwVW7N( &6vRF&&FVw2W6W6fP&W'B&6BvFSƖWv6R6f"&WfV2G2Vf7GW&r6V7&WG2@FR7'V&F76bWB76w2G26V7F2BVfV2G0FVW6WV&V7CB7BFRDFW7FFF"ffW'2VVRG&FFFVRBVFVRFR6V7F"6ffW'2F6FW7BFVVB( GV6G( &v6VB'$PFV6G'VRfRFVf"GV6BWfW'FrW&rBf66FrFB@G2vFwwrGV6R6У( }͘M}]( ( m>( ( } ~( ( ( ( ( ( ^( ( ( ( ( ( m>( ( N( ( ͊( ( m( ( M.( ( ( ( }( ( ]( 3( ]n( ( ==( ( ^( ( n( ( ]݊( ##( ]n( ( n( ( ( ( >( ( =M=M( ( n( ( ͘]M( ( ~( ( }͘M}]( ( m>( ( }M]-( ( }Mm}͘^( ( ]M==( ( }( ( ~( ( ( ( ͋( ( -]}N( ( =͘m-}~( ( }M( ( }M~( ( =M=M( ( }N( ( }M( ( }]M͘M( ( } ~( ( ]n( ( M}M==M}( ( =]}=n( ( ͘( ( ݘM}( ( M-}}( ( }]M͘M( ( } ~( ( ]}( ( ( ( }MM}=( ( ]n( ( }M( ( =}]~( ( M-( ( =( ( >( ( ( ( ( ( }M( ( Mm>( ( }͘}( ( ~( ( }M}( ( ( ( ( ( }]M^( ( ͊}=m( ( ( ( ͊}m( ( ]( +( m>( *+( *=( ( ~( ( =^( ( }=M=( ( }=Mn( ( ~( ( ( ( ݋]( ( -~( +( }-( ( =}N( ( *}N( ( m-N( ( ( ( =( ( ]=~( ( }}n( ( ]m( +( ]m( ( *m( ( M( ( }( ( }Mm=( ( }M}~( ( }]M͘M( ( ]}( ( *m]( ( ( ( }]Mݘ( ( }M-mN( ( ( ( }]M]N( ( ]M~( ( =݋n( ( ]͘]}~( +( ]݊}]}( ( =~( ( *}}M=~( ( ^( ( ( ( .( ( ( ( ( ( ]m( ( ( ( }N( ( ==}( ( =M( ( ~( ( ]m~( +( m=( ( ( "( *}M( ( ]m( ( ݊( ( MM]( ( ]=}-( ( =m~( ( }( +( *}͘M}]( ( ]mm( ( }}n( ( ͘}}( ( ( ( }=m}m( ( =( ( ]N( ( }}( ( ͘}( +( }M͘}}( ( m]}~( ( ]( wwrGV6R6 ( }]M( ( }}~( ( m>( ( ݊( ( ]ݘ( ( ( ( ݘ-~( ( ]m~( ( m>( ( =n( +( m>( ( *( ( ]( ( }M}n( 3 6WfW'GW&RGRvR'2Ч<:&R *GV6\+ *GV6\+7V6VFFvR6fW"( m>( ( }]M͘M( ( }M( "Fw&RFRW'&Rv76 ::FFR6fW'&Rv76FBFRVFFR6f( ]( ( }M-( ( }]Mm( ( }=m( ( ( ( }( ( ]}->(