Lærervejledning til "Kan I forstå mig" Lærervejledning (2005) - Page 9

• Man er aktiv og kontaktsøgende, men har svært ved at tilpasse sig sociale normer. Man er derfor ret uforudsigelig for andre og fremstår som sær. Denne gruppe elever har svært ved at klare sig socialt blandt andre børn og lider ofte under det. De vil gerne være sociale, men kan ikke stikke fingeren i jorden og tilpasse sig. De kan derfor have mange konflikter med andre børn og oplever sig ofte mobbede. Sofie tilhører den aktive gruppe. Det er derfor, hun er i stand til at skrive sin bog. Hun interesserer sig for andre, men har meget svært ved at forstå dem. Hvis hun var passiv, ville hun ikke kunne beskrive sine vanskeligheder i forhold til andre, da andre ville være ganske uinteressante. Fælles for begge typer er den grundlæggende empati- og strategiforstyrrelse, som beskrives nedenfor. Empatiforstyrrelse Et af hovedsymptomerne ved autisme og Aspergers syndrom er vanskeligheder med at forestille sig, hvad andre tænker og føler. Når man har svært ved det, har man svært ved at forstå, hvorfor andre gør som de gør og svært ved at regne ud, hvad andre vil. I hverdagen er dette et stort handicap for en skoleelev; man kan ikke forstå andres motiver og kan derfor være voldsomt udsat i forhold til mobning og andre overgreb. Mange elever med autisme og Aspergers syndrom har også svært ved at forstå, hvordan man skal se ud og opføre sig for at passe ind. Det er derfor ikke ualmindeligt, at man leger lege, andre i ens alder er vokset fra, har meget specielle interesser, og at man vælger tøj, musik og underholdning, jævnaldrende finder mærkeligt. Strategiforstyrrelse De fleste elever med autisme eller Aspergers syndrom har såkaldte eksekutive vanskeligheder. Det indebærer, at de har svært ved at: • Regne ud, hvad de skal gøre for at opnå det, de vil. De har svært ved at planlægge ud fra et mål og har derfor svært ved at forestille sig fremtiden. • Skifte spor, når de skal tilpasse deres adfærd løbende. Man kan sige, at mange af dem fungerer som et tog; de bliver nødt til at fortsætte lige ud ad sporet – de kan ikke vælge et andet spor, end det de er begyndt at køre på. Det indebærer også, at de kan have behov for at gøre ting helt færdige og derfor kan fremtræde som unødvendigt infleksible og perfektionistiske. • At strukturere deres oplevelser. Mange elever med autisme eller Aspergers syndrom har svært ved at forstå sammenhænge mellem hændelser; de oplever i stedet verden som fragmenteret og usammenhængende. Det kan derfor være svært for dem at forstå, hvorfor ting sker. Man kan sige, at de ikke aktivt leder efter et hvorfor i hverdagen. • At foretage valg ud fra følelser, der er koblet til tidligere erfaringer. Derfor bliver man ofte forvirrede og/eller blokerede i valgsituationer; man har ikke de nødvendige navigationsredskaber, hverken følelses- eller erfaringsmæssigt. I praksis vil elever med autisme eller Aspergers syndrom derfor have brug for hjælp med at strukturere selv enkle opgaver. Man bør hjælpe dem til at gennemføre projekter ved at strukturere arbejdet for dem, og man kan med fordel arbejde med faste dispositioner, gerne fra de er ret små. Hvis et barn med autisme eller Aspergers syndrom har en fast ramme at arbejde under, fungerer de ofte meget bedre. 11