Lærervejledning til "Kan I forstå mig" Lærervejledning (2005) - Page 5

Forord Videnscenter for Autisme mener, at vellykket inklusion af børn med autisme fordrer viden og forståelse, ikke kun i lærergruppen - men også i hele børnegruppen. ”Kan I forstå mig?”, som er skrevet af Sofie på 11 år, rammer et informationstomrum på autismeområdet, hvor der førhen ikke fandtes publikationer fra børn til børn. Publikationen henvender sig til skolebørn på mellemtrinnet og i overbygningen og tænkes anvendt som udgangspunkt for en lærerstyret debat i klassen. Formålet med udgivelsen af publikationen ”Kan I forstå mig?” er at fremme forståelsen for normaltbegavede folkeskoleelever med autisme, i børnehøjde. Denne lærervejledning indeholder ikke tilbundsgående, pædagogiske vejledninger omkring inklusion, da der allerede findes velegnet litteratur omkring dette emne (se under anbefalet litteratur). Denne publikation er tænkt som en grundlæggende vejledning til folkeskolelærere, som vil gøre dem i stand til at føre klassen igennem en god og skabende debat ud fra ”Kan I forstå mig?” – med henblik på at lade eleverne tilegne sig en dybere forståelse for, hvordan børn med autisme føler og tænker. Denne lærervejledning er opdelt i kapitler, hvor første del er en generel introduktion til autisme og Aspergers syndrom. Dernæst følger fortolkning af Sofies bog, side for side, samt forslag til debatspørgsmål til klassen. Endelig indeholder vejledningen et kapitel om, hvordan man laver en anvisningsguide. Dette kapitel er målrettet klasser med enkeltintegrerede elever med autisme eller Aspergers syndrom. Følgende har bidraget til lærervejledningen: Test af bogens anvendelighed, inspiration til debatspørgsmål samt tilbagemeldinger fra Sofies klassekammerater Af Ida Paulsen samt Henriette Skotte Kerff, lærere på Krogløvskolen Debat- og opgaveoplæg, sproglig bearbejdning samt korrektur Af Michael Ford, Forfatterhuset Faglig sparring og anvisningsguide Af Mikala Lousdal Liemann, psykolog, afdelingsleder på Vigersted Skole Skribenter på lærervejledningens introduktionskapitler og vejledende forklaringer Af Hanne Koborg Veje, Sofies mor samt Bo Hejlskov Jørgensen, autoriseret psykolog, Videnscenter for Autisme. Videnscenter for Autisme 2005 7