Lærervejledning til "Kan I forstå mig" Lærervejledning (2005) - Page 33

Litteratur om autisme Paulsen, I.: Vi fik en ny pige i klassen – om enkeltintegration i den almindelige folkeskole, artikel i Autismebladet nr. 03 - NOV. 2004, side 17- 20. Attwood, T.: En fod ude og en fod inde, Dansk psykologisk Forlag 2000 Barratt, P (et al): Aspergers syndrom – Pædagogisk vejledning, Videnscenter for Autisme 2003 Beaney, J.: Inklusion i folkeskolen. Støttemateriale til børn inden for autismespektret, Videnscenter for Autisme 2004 Callesen, K., Møller-Nielsen, A., Attwood, Tony: KAT-kassen: Kognitiv Affektiv Træning, Psykologisk Forlag 2002 Frith, U.: Autisme. En gådes afklaring, Hans Reitzel 1992 Ives, M. (et al): Hvad er Aspergers syndrom, og hvordan påvirker det mig? Videnscenter for Autisme 2003 Jørgensen, Ole Sylvester: Mellem Autisme og normalitet: Aspergers syndrom, Hans Reitzel, 1994 Madsen, P. Lund m.fl.: Kan du forstå mig? Introduktion til empatiforstyrrelser, Videnscenter for Autisme 2004 Vermeulen,. P.: Jeg er noget helt særligt. At introducere børn og unge til deres autismespektrumsforstyrrelse, Dansk psykologisk Forlag 2001 Vestergaard, A. & Eriksen M.: Det kommer ikke af sig selv, Langagerskolen 2002 Selvbiografier / bøger skrevet af pårørende / romaner: Nielsen, F.: Jeg-saga, Hans Reitzel 2001 Gerland, G.: Et rigtigt menneske, Gyldendal 1998 Gerland, G.: Det er godt at spørge. Om Aspergers syndrom og højtfungerende autisme, Videnscenter for Autisme 2002 Grandin, T.: Jeg er autist, Borgen 1993 Haddon, M.: Den mystiske sag om hunden i natten, Rosinante 2003 Segar, M.: Overlevelsesguide – for mennesker med Aspergers syndrom, Videnscenter for Autisme 2002 Sinkbæk, Aa.: Den romerske brobygger. En aspie i normalsyndromets verden, Center for Autisme. 2003 35