Lærervejledning til "Kan I forstå mig" Lærervejledning (2005) - Page 27

Konkrete anvisninger Af Mikala Lousdal Liemann, psykolog, afdelingsleder på Vigersted Skole Dette kapitel er målrettet klasser med enkeltintegrerede elever med autisme eller Aspergers syndrom, som ønsker at bruge ”Kan I forstå mig?” som udgangspunkt for en lærerstyret debat i klassen. Efter debatforløbet er det meget vigtigt at samle op og sammen med klassen lave en egentlig guide, som retter sig specielt til den elev og den aktuelle klasse, der arbejdes med. Hvis forløbet foregår i forbindelse med integration af en elev med autisme eller Aspergers syndrom, kan han eller hun måske være med til at udforme guiden. Forældrene til eleven med autisme eller Aspergers syndrom kan endvidere fungere som en god videns- og inspirationskilde for læreren i denne sammenhæng. En guide kan bestå af flere forskellige elementer. Det kan være huskeregler på opslagstavlen, konkrete bud på samtaleemner, manualer for hvordan klassen afholder klassefest mv. Endelig er det vigtigt at holde sig for øje, at guiden skal opdateres i forhold til elevens og klassens udvikling. Når man laver en guide, er det meningen, at den skal fungere som et hjælpeværktøj og et idékatalog til både eleven med autisme eller Aspergers syndrom og til klassens andre elever. Det er vigtigt, at guidens skriftlige dele formuleres konkret og som direkte anvisninger. Hvad kan guiden indeholde: • • • • • • Gode idéer til samtaleemner Regler for hvordan man taler sammen Hjælp til at finde rundt på skolen Hjælp til at finde ud af regler i lege Hjælp til at finde ud af klassens egne regler Hvad kan eleven med autisme hjælpe de andre med? Det kan være svært at finde på fælles samtaleemner, men man kan finde inspiration mange steder. På skolebiblioteket findes blade og bøger, som appellerer til forskellige aldersgrupper. Tv-udsendelser kan også danne baggrund for gode samtaler, med et konkret afsæt. Det handler om at være kreativ og afsøge klassens interesseområder. Elever med autisme eller Aspergers syndrom har ofte særinteresser eller et snævert interesseområde. Det kan være spændende at lytte til den viden, som eleven har på interesseområdet. Man kan med fordel på forhånd aftale, hvor lang tid man skal tale om interessen, f.eks.: ”Vil du fortælle mig om pyramiderne i spisefrikvarteret?” Ovenstående er blot enkelte eksempler på en mulig fremgangsmåde. Den bedst mulige måde at gå frem på vil afhænge af klassens sammensætning, viden og modenhed. Gennem hele processen med at skabe en guide til klassen, skal man fokusere positivt på ressourcer frem for vanskeligheder. Nedenfor er et eksempel på dele af en anvisningsguide til Sofie og Sofies klasse. Man kan desuden finde yderligere inspiration til at lette hverdagen for elever, som har autisme eller Aspergers syndrom ved at læse mere om emnet, se eventuelt litteraturlisten bagest i denne vejledning. 29