Lærervejledning til "Kan I forstå mig" Lærervejledning (2005) - Page 26

Side 53 Hvordan har Sofie det med at vide, at hun har autisme? Synes du, at Sofie virker vred eller bitter over at have autisme? Hvordan tror du, at du ville have det, hvis du havde autisme? Hvad er Sofies største ønske? Tror du, at du vil kunne være med til at opfylde Sofies ønske? Forslag til skriftlige opgaver 3. til 6. klasse: Skriv et brev til Sofie, som kan hjælpe hende til bedre at forstå dig. Fortæl lidt om dig selv og din hverdag. Til sidst kan du komme med forslag til, hvordan du kunne hjælpe Sofie med at gøre hendes dag lidt nemmere. 7. og 8. klasse: Skriv en stil om Sofie. Indled med at fortælle, hvad du ved om autisme. Fortæl derefter lidt om, hvordan hendes hverdag ser ud, og hvordan den er anderledes end din. Til sidst kan du komme med forslag til, hvordan du kunne hjælpe Sofie med at gøre hendes dag lidt nemmere. 9. klasse: Skriv et essay om autisme med udgangspunkt i Sofies historie. Indled med hvad du ved om autisme. Fortæl derefter om, hvordan Sofie reagerer på sin omverden. Beskriv Sofies situation og giv en karakteristik af hendes personlighed. Sammenlign Sofies reaktionsmønster med dit eget på et antal områder. Kom med forslag til, hvordan du kunne være med til at gøre Sofies skoledag nemmere. Afslut med en konklusion om, hvordan Sofies bog har påvirket dig, og hvilke tanker den har fået dig til at tænke om dine lidt anderledes indrettede medmennesker. 28