Lærervejledning til "Kan I forstå mig" Lærervejledning (2005) - Page 21

Oplæg til klassediskussion Af Michael Ford, Forfatterhuset Materialet er formuleret til mellemtrinnet og overbygningen. Niveaudifferentieringen opstår i et naturligt samspil mellem elevernes viden og modenhed og lærerens varierede styring af diskussionen. Læreren kan efter eget skøn og efter tilegnelse af øvrig information i denne lærervejledning sammensætte og modificere oplæggets spørgsmål til et ønsket temaforløb struktureret efter klassens ressourcer. Diskussionsspørgsmålene er grupperet i forhold til sidetallene i ”Kan I forstå mig?”. Side 7 Kender du nogen, der har autisme? Hvis du ikke kan se det, hvordan kan du så vide, at nogen har autisme? Siger du altid det, du tænker, sådan ligeud? Når du hører ordet handicap, hvad tænker du så på? Sofie siger, at andre tænker anderledes, end hun gør. Hvad tror du, hun mener med det? Er det sværere at være ven med én, der er lidt anderledes? Synes du, at det er en god idé at få noget at vide om autisme? Hvor mange tror du har autisme? 10%, 5% eller under 1% af alle mennesker? Side 9 Synes du også, at det er bedst, hvis tingene er ens hver dag? Hvad synes du er godt ved, at alt er det samme hver dag? Hvad synes du er dårligt ved det? Kan du altid huske, hvad du skal hver dag? Har du nogensinde prøvet at få huskesedler af din far og mor? Hvorfor kan huskesedler være gode? Hvorfor tror du, at Sofie vil have tingene forklaret i forvejen? Vil du gerne vide, hvad der skal ske, i forvejen, eller foretrækker du overraskelser? Hvis din mor siger, at I skal i byen, ved du så, hvad der skal ske? Tror du, at Sofie ved det – eller skal hendes mor fortælle hende, hvad der skal ske? Hvorfor tror du, at Sofie ikke bare ved, hvad hun skal i byen? Side 11 Hvorfor tror du, at Sofie ikke bliver sur, hvis hun går glip af en menneskefilm? Hvordan ville du have det, hvis du ikke kunne finde ud af klokken? Foretrækker du også tegnefilm som Sofie? Hvad synes du er den store forskel mellem tegnefilm og menneskefilm? Hvorfor tror du, at det er nemmere at forstå tegnefilm end menneskefilm? Bliver du også vred, hvis der er noget, du ikke kan, som dine kammerater kan? Hvordan føler du dig så? Føler du, at du har brug for hjælp en gang imellem med ting, der er svære? Er det altid nemt for dig at få hjælp? Side 13 Hvordan bestemmer du, hvilke ting du vil huske? Hvorfor er det vigtigt at kunne huske andre menneskers navne? Hvad svarer du, når mennesker spørger, hvordan du har det? 23