Lærervejledning til "Kan I forstå mig" Lærervejledning (2005) - Page 16

Mange mennesker med autisme har også svært ved at huske navneord, som for eksempel ordet “kiks”. Da du var lille, lærte du ordet “kiks”. Du opdagede lige bagefter, at hvis du sagde “kiks” – så fik du én. Du lavede en sammenhæng inde i hovedet og lærte, at du kunne bruge ordet til at bede dine forældre om en kiks med. Men hvis man vokser op med autisme, kan man være længe om at forstå, hvad ord skal bruges til. Selvom børn med autisme lærer ordet “kiks”, vil de være længere tid om at lære, at de kan få en kiks, hvis de siger ordet højt til en voksen. Børn med autisme har netop svært ved at forstå sammenhænge. Side 15 Hvorfor tror du, at Sofie kommer til at bruge sætninger og vendinger fra tegnefilm og tegneserier? Sofie kan meget nemmere forstå, hvad der foregår i tegnefilm og i tegneserier, end hvad der foregår imellem mennesker. Det er sværere for Sofie at forstå den virkelige verden, og det er rigtigt svært for hende at forstå sociale situationer; Sofie har dårlig situationsfornemmelse. Sofie mangler fornemmelse for, om det er godt eller skidt at tale ligesom tegnefilmsfigurer. Hun kan ikke aflæse andres reaktioner på dét, hun gør eller siger. Side 17 Hvorfor tror du, at Sofie bliver stresset, når der sker flere ting på en gang? Mange mennesker med autisme har svært ved at bruge mere end én sansekanal ad gangen, og har ofte svært ved at gøre flere ting på en gang. Det kan for eksempel være svært at gå en tur og tale sammen, samtidigt. Sofie kan ikke nå at forholde sig til alle de ting, der sker samtidigt i klassen. Derfor bliver hun stresset. Side 19 Hvorfor kommer Sofie til at gå ind i andre mennesker, der prøver at gå udenom hende? Sofie har svært ved at aflæse kropssprog. Når to mennesker skal forbi hinanden, aflæser de på hinandens kropssprog; man signalerer hvilken vej, man vil gå udenom den anden. Sofie sender ikke selv signaler om, hvilken vej hun foretrækker og aflæser ikke den andens signaler. Derfor kommer Sofie tit til at gå ind i andre. Hvilke ting kan blive meget svære, hvis man ikke kan læse kropssprog? Faktisk er over to tredjedele af al kommunikation kropssprog og ansigtsudtryk. Hvis man har problemer med at aflæse begge dele, vil man have svært ved at opfatte og forholde sig til ironi, sarkasme, humor, mobning, dårlige hensigter og meget mere. Side 21 og 23 Hvorfor er det godt for Sofie at have støttetimer? Sofie oplever tit skoledagen som meget forvirrende. Det er en stor hjælp, når der er en voksen til at gui