Lærervejledning til "Kan I forstå mig" Lærervejledning (2005) - Page 15

Fortolkning af Sofies refleksioner Af Hanne Koborg Veje, Sofies mor samt Bo Hejlskov Jørgensen, autoriseret psykolog, Videnscenter for Autisme. Sofies refleksioner skaber mange spørgsmål hos læseren. Man oplever gentagne gange under læsningen, at verden stilles på hovedet, og at Sofies tænker anderledes, end vi selv ville gøre. Her følger derfor en fortolkning af Sofies tanker, set i forhold til den teori, der er præsenteret i lærervejledningens første kapitler. Side 7 Hvordan tænker Sofie anderledes end andre? Sofie tænker meget mere konkret og logisk end andre, fordi hun ikke er god til at tænke i begreber. Begrebsmæssig tænkning betyder, at man tænker ud fra generelle metoder, som gør, at man ikke er afhængig af lige præcis det, der sker her og nu, men også kan overføre viden og erfaringer fra andre oplevelser. Det gør det lettere at tænke lidt videre og at forstå en sammenhæng. Hvis du for eksempel bliver spurgt: “Der står en mand ved et busstoppested, hvad laver han?”, så ville du svare: “Han venter på bussen.” Det finder du ud af ved at sætte informationer sammen; du kan regne ud, hvordan tingene hænger sammen, fordi du laver et regnestykke inde i hovedet: manden står + et busstoppested = han venter på en bus De fleste mennesker kan lægge oplysninger sammen, men hvis man ikke er god til det, er det svært at forstå sammenhænge. Så vil man se regnestykket sådan her: manden står … busstoppested = han står Side 9 Hvorfor har Sofie brug for at få alting forklaret i forvejen? Sofie har problemer med forestillingsevnen – hun har svært ved at forestille sig, hvordan noget bliver. Det gør det besværligt for hende at forholde sig til nye ting. Det er også derfor, at Sofie bedst kan lide, at hendes hverdage er ens. Når hun kender rutinen, føler hun sig tryg – så kan der ikke gå noget galt. Side 11 Hvorfor kan Sofie godt lide tegnefilm – men ikke “menneskefilm”? Sofie har svært ved at tolke ansigtsudtryk og kropssprog. Hun forstår ikke altid det spil, der kører mellem mennesker. Derfor er “menneskefilm” næsten intetsigende for Sofie. Sofie holder af dyrefilm og tegnefilm, fordi hun forstår, hvad der sker i filmene. Side 13 og 15 Hvorfor tror du, at Sofie ikke kan huske navnene på mange af sine lærere og klassekammerater? Mange mennesker med autisme har problemer med et lille center inde i hjernen, som vi bruger til at huske og genkende ansigter med. Når du ser på en af dine venner, genkender du hans eller hendes ansigt, og på den måde kan du huske navnet på vedkommende. Sofie kan have svært ved at genkende ansigter – og derfor er det svært for hende at lave en forbindelse mellem ansigtet og navnet. Det er nemmere med tegneseriefigurer, fordi man bruger et helt andet område af hjernen til at huske billeder med. 17