Kvalita potravin 1/2013 - Page 7

ROČNÍK 13, ČÍSLO 1 KVALITA POTRAVIN IFS – global food safety and quality S asi 11000 certifikáty, 20 jazyky a 800 auditory je IFS jednou z největších norem pro bezpečnost a kvalitu potravin na světě. Devět z deseti největších evropských obchodních řetězců, ale i Wal-Mart a mnoho ostatních obchodních řetězců z celého světa používá IFS jako svoji normu pro bezpečnost potravin a to ilustruje silnou globální akceptaci IFS. Motivován zvyšující se náročností očekávání spotřebitelů, globalizovanými toky komodit a zvyšujícími se riziky poškození reklamacemi, IFS poskytuje obchodním řetězcům a výrobcům mezinárodně jednotný systém zajištění koherentní kvality se zapracovanými postupy upravujícími provádění auditů. Aplikováním IFS výrobci nejen zajistí výrobu vysoce kvalitních a bezpečných potravin, také se zlepší jejich stávající interní procesy, což vede k úsporám, zlepšení vztahů se zákazníky a vyšší konkurenceschopnosti. Podle podrobné studie provedené na University of Rostock IFS certifikované společnosti zaznamenaly dokonce 17% snížení počtu stahování výrobků z trhu. Všem uživatelům IFS je poskytována ideální podpora ze šesti mezinárodních kanceláří IFS, IFS portálu pro audity, poskytován je i IFS software auditXpress a školení organizovaná IFS Academy. Kontakt: info@ifs-certification.com Pro IFS školení v českém jazyce prosím kontaktujte Miroslav Šuška: msuska@qualifood.cz 7