Kvalita potravin 1/2013 - Page 6

KVALITA POTRAVIN věnuje pouze velmi stručně, když v bodech 4.4.1.1. a 4.4.1.2 požaduje po organizaci, aby řídila svůj proces nakupování a schvalovala/ monitorovala své dodavatele. V průběhu loňského roku společnost IFS Management GmbH tuto oblast několikrát upřesňovala, bohužel pouze směrem k certifikačním společnostem. O tomto problému jsme vás již v září informovali na našich stránkách www.qualifoodacademy.cz (http:// qualifoodacademy.cz/blog/list), kde jsme v blogu otiskli článek věnovaný požadavkům na outsourcované procesy v IFS Food verze 6. Nyní se stejné požadavky dostaly do veřejné Doktríny. Pokud je tedy část výrobního procesu realizována externě (např. zrání sýrů, plátkování sýrů nebo šunky, plnění do určitého typu obalu apod.), platí podle Doktríny dvě možnosti. Buď je organizace provádějící outsourcovaný proces certifikována podle IFS Food (nebo pokud zákazníci prokazatelně souhlasí podle jiné kompatibilní normy - tedy GFSI schválené normy, jako je BRC, FSSC22000 apod.), v opačném případě musí v průběhu auditu být proveden i audit u poskytovatele externí služby. To přináší značné problémy. Je nutné na tento fakt myslet již při plánování auditu, auditor musí být kvalifikován i na externě prováděné procesy, musí být odpovídajícím způsobem prodloužena délka auditu a vyřešena akceptace auditora externí organizací (ta neobdrží žádný certifikát). Řízení obchodního zboží Norma IFS Food od verze 6 nově a jako jediná z GFSI schválených norem umožňuje uvést do rozsahu certifikace i obchodování s nakoupeným zbožím, které organizace nevyrábí. To je na jednu stranu pro některé organizace výhoda, pro většinu organizací tím ale vznikají komplikace v tom, že musí toto obchodování, které dříve na certifikátech nebylo nijak postiženo, vyjímat z rozsahu certifikace. Uvedení obchodního zboží do rozsahu je totiž možné pouze za předpokladu, že všichni výrobci vlastní certifikát IFS Food, případně GlobalGap, 6 ROČNÍK 13, ČÍSLO 1 pokud se jedná o produkty zemědělské prvovýroby. Z tohoto důvodu je při naprosté většině IFS auditů rozsah certifikace omezován vyjmutím obchodního zboží z rozsahu certifikace a pro auditory je poměrně složité odpovědně posoudit situaci (řada organizací obchoduje s velkým počtem produktů od mnoha dodavatelů a při vzorkování zde hrozí chybné posouz