Kvalita potravin 1/2013 - Page 5

ROČNÍK 13, ČÍSLO 1 KVALITA POTRAVIN Doktrína IFS z ledna 2013 doplnění požadavků a protokolu normy IFS Food verze 6 Ing. Miroslav Šuška, QUALIFOOD s.r.o. Norma IFS Food byla aktualizována poměrně nedávno, její verze 6 vyšla před rokem a platí pro audity prováděné od 1.7.2012. V lednu 2013 vyšel doplněk, upřesňující některé požadavky a protokol normy pod názvem IFS Doctrine, verze 1. Organizace certifikované podle normy IFS by se proto měly s obsahem doktríny seznámit, protože text v ní obsažený je závazný pro ně i pro certifikační orgány. Doktrína by měla být volně ke stažení na stránkách www.ifs-certification.com, v případě zájmu je k dispozici i u QUALIFOOD s.r.o. (msuska@qualifood.cz). V tomto článku jsou stručně shrnuty hlavní Doktrínou provedené změny normy IFS Food. Rozšiřovací audity V některých případech je nutné i v průběhu platnosti certifikátu provést tzv. rozšiřovací audit. Běžné je to v případě závažnějších změn v organizaci (například spuštění nové výrobní linky představující odlišnou technologii). Pomocí rozšiřovacích auditů IFS ale řeší i problém sezónnosti, kdy jsou různé výrobky produkovány v různých obdobích. Pak je hlavní audit proveden v nejvhodnějším období, kdy je možné zauditovat maximum produkce a rozšiřovacím auditem je řešen produkt, který není v období hlavního auditu vyráběn. V tomto případě tedy nejde o jednorázový rozšiřující audit, tyto audity se opakují každoročně. Příkladem je výroba vína, kdy audit musí zahrnovat nejrizikovější proces, tedy plnění vína do lahví. Pokud není možné ve stejném období auditovat i další výrobní kroky, jsou možné dvě varianty - auditování jiných procesů v rámci rozšiřujícího auditu a uvedení kompletního rozsahu na certifikát, případně nerealizování rozšiřujícího auditu ale vyjmutí neauditovaných činností z rozsahu certifikace. Certifikát tak musí jasně a jednoznačně uvádět, co bylo předmětem auditu. Výjimky z rozsahu certifikace Vyjmout některé produkty nebo procesy z rozsahu certifikace je výjimečně možné, pokud jsou splněny následující podmínky: • vyjmuté produkty jsou jasně odlišitelné od těch, které jsou do rozsahu certifikace zahrnuty a zároveň: • neexistují interakce s produkty zahrnutými do rozsahu certifikace a zároveň: • vyjmuté produkty představují minoritní objem výroby daného závodu, nebo • výrobky jsou vyráběny v samostatné oddělené části závodu, nebo • výrobky jsou vyráběny na samostatném zařízení, nebo • výrobky jsou vyráběny v jiném ročním období. Není možné vyjmout z rozsahu část procesu (s výjimkou sezónních procesů - viz předchozí poznámka k výrobě vína). Řízení externích procesů Samotná norma se oblasti řízení externích (outsourcovaných) procesů Food IFS Doctrine, Version 1 January 2013 5