Kvalita potravin 1/2013 - Page 32

KVALITA POTRAVIN Počátkem března se v Barceloně konala GFSI Global Food Safety konference. Jedná se o  nejvýznamnější světovou akci v oblasti managementu bezpečnosti potravin a GFSI schválených norem. Časopis KVALITA POTRAVIN je již několik let mediálním partnerem této konference. Na letošní konferenci přijelo rekordních 780 účastníků z 53 zemí. Úvodní část s  názvem „Bezpečnost potravin v  globální ekonomice“ moderoval Frank Yiannas, Vice President Food Safety amerického obchodního řetězce Wal-mart, který je největším obchodním řetěz- 32 ROČNÍK 13, ČÍSLO 1 cem na  světě (foto vlevo nahoře). Mezi další témata patřily například role GFSI v  oblasti bezpečnosti potravin, využití informačních systémů a  databází pro předvídání a  řešení problémů s  výskytem zdravotně závadných potravin, řešení problematiky bezpečnosti potravin v  rozvojových zemích. Mezi prezentujícími byli vrcholní představitelé obchodních řetězců, výrobců potravin, provozovatelů občerstvení (na  fotografii vpravo nahoře Cindy Jiang, Senior Director Wordwide Food Safety, Quality Systems and Nutrition, McDo- nald`s Corporation, USA, na  spodní fotografii Yver Rey, Corporate Quality Manager, Danone Group, Francie, který je současně předsedou Globální iniciativy pro bezpečnost potravin, GFSI. Velkým tématem letošní konference bylo falšování potravin, se kterým se stále častěji setkáváme (koňské maso, lihoviny, oleje, ryby apod., viz také strana 14 a 15 tohoto čísla). Podrobnější informace z  konference budou součástí příštího čísla Kvality potravin, které vyjde v červnu.