Kvalita potravin 1/2013 - Page 3

ÚVODEM ROČNÍK 13, ČÍSLO 1 Vážení čtenáři, v rukou držíte první číslo již třináctého ročníku časopisu KVALITA POTRAVIN. V posledním roce došlo k řadě změn v normách, kterým se na stránkách tohoto časopisu věnujeme nejvíce - BRC a IFS. Proto v tomto i následujících dvou letošních číslech naleznete řadu článků věnovaných novinkám a vývoji interpretace požadavků těchto norem. V tomto čísle je zařazen článek o Doktríně, která vyšla v lednu 2013 a upravuje interpretaci některých požadavků normy IFS Food a protokol této normy, v době tisku časopisu byla Doktrína dostupná jen v angličtině. Další z článků o normách BRC a IFS se věnuje revizi normy IFS Logistics. Verze 2 této normy vyšla v loňském roce a je využívána od 1.1.2013 pro všechny audity IFS Logistics. Revize této normy znamenala změnu struktury normy související se sjednocením struktury všech norem IFS, dále došlo k úpravě protokolu opět s cílem sjednocení s dalšími normami řady IFS. Norma byla doplněna o kapitolu Obrana potravin a došlo ke změně a doplnění celé řady požadavků. Pro usnadnění přechodu na verzi 2 jsou změny popsány v článku na stranách 10 až 12. Nové normy norem IFS přinesly novinku v podobě kapitoly Obrana potravin. Tato oblast je v našich podmínkách KVALITA POTRAVIN nová, do norem byla začleněna z důvodu zákonných požadavků na ochranu potravin před záměrnou manipulací a kontaminací (někdy nazývanou bioterorismem) v některých zemích, zejména v USA. Pro usnadnění pochopení nových požadavků a jejich zavedení do praxe jsme do tohoto čísla zařadili vzorový postup. S výrobou potravin často souvisí i výroba krmiv, v některých případech i v jednom potravinářském podniku (např. mlýn produkující otruby jako surovinu dodávanou výrobcům krmiv). Certifikacím GMP+ využívaným v této oblasti se věnuje další z článků tohoto čísla. Koncem roku skončilo přechodné období pro obalářskou legislativu, v článku Vlado Volka naleznete informace jak přistupovat k prohlášení o shodě od 1.1.2013. I v letošním ročníku pokračují našimi čtenáři oblíbené sekce „Krize v potravinářství“ a „Ze světa potravin“, v tomto čísle jsme se zaměřili na události z České republiky. Na stránkách tohoto čísla naleznete informaci o proběhlém Obalovém kongresu i o připravovaných konferencích. Stejně, jako v minulých číslech, zde naleznete informace o vývoji v počtu vydaných certifikátů BRC, IFS a FSSC22000. Věřím, že i v tomto čísle naleznete mnoho zajímavých informací. Jak získat předplatné? Miroslav Šuška Předplatné si zajistíte zasláním objednávky na adresu redakce: QUALIFOOD s.r.o., nám. Míru 111/17 , 787 01 Šumperk Objednávky můžete zaslat i faxem (+420) 583 213 973 nebo e-mailem Předplatné je automaticky prodlouženo do dalšího roku, pokud není (info@qualifood.cz). V případě zájmu můžete objednat i starší čísla. písemně odhlášeno nejpozději do 31. prosince. Časopis KVALITA POTRAVIN vychází 3x ročně a je distribuován všem zájemcům z potravinářského průmyslu a souvisejících oborů. Vydavatel / nakladatel: QUALIFOOD s.r.o., nám. Míru 111/17, 787 01 Šumperk, IČO 26822563, DIČ CZ26822563. Adresa redakce: QUALIFOOD s.r.o., nám. Míru 111/17, 787 01 Šumperk, tel. 583 283 459, fax 583 213 973, e-mail info@qualifood.cz, www.qualifood.cz. Inzerce  viz adresa redakce. Instrukce pro autory zašleme na požádání. Za původnost a obsahovou správnost ručí autor příspěvku. Cena pro Českou republiku a rok 2012: 120,- Kč za číslo, 360,- Kč za roční předplatné včetně poštovného (ceny uvedeny bez DPH). Otisk povolen pouze na základě písemného souhlasu redakce. Evidenční číslo periodika MK ČR E 13032. ISSN 1213-6859. Fotografie archív redakce a USDA Photography Center. Copyright QUALIFOOD s.r.o. Toto číslo vyšlo 15.3.2013. 3