Kvalita potravin 1/2013 - Page 25

ROČNÍK 13, ČÍSLO 1 národním standardem, byl rozvinut a stal se standardem mezinárodním (nyní více než 11  000 certifikovaných společností v  65 zemích světa), který je běžně vyžadován v rámci obchodního styku v  krmivářském odvětví. Standard je spravován neziskovou organizací GMP+ International, která provádí pravidelné aktualizace standardu dle platné legislativy a dostupných vědeckých poznatků, organizuje zkoušky auditorů, provádí školení, vede databázi certifikovaných firem a  dohlíží formou „paralelních auditů“ na certifikační společnosti, které provádí certifikační audity. GMP+ FSA je systém aplikovatelný na  celý krmivářský řetězec od  zemědělské prvovýroby nezpracovaných krmných surovin (obiloviny, olejniny, luskoviny, apod.) a  produkce zpracovaných krmných surovin (krmné šroty, zpracované obiloviny, krmné tuky a oleje, krmná sůl, apod.) přes výrobu doplňkových látek a premixů až po výrobu finálních krmiv. Cílem a  základním požadavkem GMP+ je zabezpečit na  výstupu z