Kvalita potravin 1/2013 - Page 10

Nová verze normy IFS Logistics KVALITA POTRAVIN ROČNÍK 13, ČÍSLO 1 Ing. Miroslav Šuška, QUALIFOOD s.r.o. V dubnu 2012 byla vydána druhá verze normy IFS Logistics, která byla po krátké době v červenci 2012 vydána v opravené verzi. Ta je aplikovatelná dobrovolně pro audity od 1.7.2012 a povinně pro všechny audity IFS Logistics, prováděné od 1.1.2013, kdy bylo ukončeno přechodné období. celkem 7 kapitol požadavků, které byly rozděleny následujícím způsobem: Revize normy přináší kosmetickou změnu v jejím názvu, norma se přejmenovala z IFS Logistic na IFS Logistics. To však samozřejmě není jediná změna a pro usnadnění přechodu na verzi 2 slouží tento článek. 5. Měření, analýzy a zlepšování První verze normy IFS Logistic měla 1. Management systému kvality 2. Odpovědnost vedení 3. Management zdrojů 4. Realizace služeb 6. Kontakt s produktem 7. Přepravní obaly přičemž poslední 2 kapitoly byly aplikovatelné obě nebo jen některá z nich podle toho, zda organizace zajiš- ťovala skladovací i přepravní služby nebo jenom některou z nich. Norma je nově aplikovatelná i pro přepravu volně ložených potravin (olej, mléko, mouka apod.), nadále není aplikovatelná pro obchodní činnosti (pro ně je vhodná norma IFS Broker), pro zpracování potravin a přepravu živých zvířat. Stejně jako při revizi normy IFS Food, i v případě IFS Logistics došlo ke zpřísnění hodnocení odchylek stupněm D, kdy nově dochází ke dvojnásobnému odečtu bodů (-20 namísto dřívější 0 bodů), to povede k přesunu některých certifikátů z vyšší na základní úroveň. Požadovaná procentní minima pro dosažení těchto úrovní certifikace se nemění a zůstávají na úrovni 75% pro základní a 95% pro vyšší úroveň certifikace. Nově platí certifikáty bez ohledu na dosaženou úroveň vždy 12 měsíců. Pro auditory změna přinesla doplnění požadavků na obsah zprávy z auditu, kdy musí být do části profil společnosti i do dalších částí uváděny určité povinné údaje o společnosti i o výsledku auditu. Aktuální norma IFS Logistics verze 2 přináší změnu členění a sjednocuje ho se všemi ostatními normami řady IFS (IFS Food, IFS Broker, IFS Cash&Carry/Wholesale, IFS HPC, IFS PACsecure). Po o