Kredi Dünyası Issue 1 Volume 8 - Eylul 2019 - Page 9

görmüş olurlar. Bu entegrasyon çalışmaları, aile işletmesinde ilerisi için kendisini görmeyen aile bireyleri için de güzel bir sunum niteliği de gösterir.

Pozisyon ve Sorumlulukların Belirlenmesi ve Bütün Ailenin Bilgilendirilmesi

Her aile bireyi, aile işletmesinde çalışmayabilir ve hatta çalışmamalı da. Harvard profesörleri Renato Tagiuri ve John Davis, aile işletmeleri için 70’lerde bir model hazırlamışlar. Bu modelde bahsedilen üç ayrı küme var.

Bu kümeler, zaman içinde bir kargaşaya sebep olabilirler. Ama, işletmede çalışan aile bireylerinin sorumluluk ve pozisyonları net bir şekilde belirtilirse, oluşabilecek kargaşalar en az seviyeye indirgenmiş olur.

AİLE:

Aile bireyleri, aile değerlerini ve vizyonunu net bir şekilde bilmeli ve bunu aile şirketine yansıtabilmeli.

Kominikasyonun ne manaya geldiğini bilip, bir problemle karşılaştıklarında pozitif yönde bu problemi çözmeyi bilmeli ve karar verme mekanizması geliştirmeli

FİRMA

Şirkette her rol ve sorumluluk net bir şekilde belirlenmeli ve en küçük pozisyondan en büyük pozisyona kadar her noktanın iş tanımı belirtilmeli.

Her turu soru cevaplanmalı.

Yönetim, aile bireylerine ne türlü rapor verecek? Yönetim ile aile bireyleri arasında köprü vazifesini kim yapacak? Bu ve bunun gibi sorular sorulup, cevapları bulunmalı.

FİRMA SAHİPLERİ

Firma sahipleri sorumluluk ve haklarının ne olduğunu bilmeli

Ortak toplantılarına katılmak, finansal bilançoları okumak, yönetimin karşılaştığı zorlukları anlamak gibi sorumlulukları yerine getirebilmeli

Kısaca, aile işletmelerinde rollerin netleşmesi, şeffaflık, iletişim ve eğitim sağlıklı bir geçiş için çok önemli.