Kredi Dünyası Issue 1 Volume 8 - Eylul 2019 - Page 10

AİLE ÇALIŞANI İŞ TANIMI

Aile işletmesinde çalışmak isteyen her aile bireyi, işletmede çalışmak için yeterli olmayabilir.

Aynı zamanda, işletme çalışmak isteyen her aile bireyini istihdam edebilecek kapasite ve büyüklükte olmayabilir. İlk olarak, aile kendi içinde her bireyin işletmede yer alıp almayacağına veya işletmenin sadece ihtiyaç halinde aileden bir kişiyi işe alacağına karar vermeli.

Aile işletmeleri, genelde her aile bireyini ise almak yerine, ihtiyaç olduğunda ise alımı yapar. Ayrıca, iş için gerekli kriterler, iş tanımı ve aile bireyinden beklentiler de önceden belirlenir. Böylece, işe başlayacak olan aile bireyinin beklentileri de gerçekle örtüşecek şekilde oluşturulur.

YÖNETİM VE FİNANS EĞİTİMİ

Temel yönetim ve finans konularını bilmek, aile işletmelerinde karar verici konumunda olan aile bireyleri için çok önemlidir.

Aile bireyleri, işletmenin finansal geçmişi, yapısı ve büyüme potansiyelini bilmesi için bu bilgileri anlayabilmesi gerekir.

Bu konularda aile bireylerinin bilgilerinin kısıtlı olması, maaş dağılımı, kar payı dağılımı, işletme giderleri, işletmenin kasasında durması gereken rezerv miktarı gibi konularda yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir.

Eğitimli aile bireyleri, bütün bu konuları anlayacağından, huzursuzluk çıkartmayacak ve gerçekle uyuşmayan isteklerde bulunmayacaktır.

Yeni nesli, aile işletmesi hakkında bilgilendirmek, kuru bilgilendirme toplantılarıyla olmak zorunda değil.

Aksine, daha küçük yaşlarda para biriktirme gibi para yönetimini güçlendirecek ve geliştirecek çalışmalarla, yeni nesil harcama, paylaşma ve gelecek için biriktirme konseptlerini öğrenecektir.

Pratik öğrenme fırsatlarını sunarak, satılan mal, marketing, satış, ciro, masraf ve kar gibi konseptleri öğrenmeleri sağlanmalı.

Yeni neslin aile işletmesinde kullanabilecekleri bilgi ve birikim sahibi olabilmeleri için, eğitim programlarına, seminerlere, atılımcı kamplarına, kısa dönem üniversite programlarına yollamak gerekir.

Bu devirde, gençleri bu gibi program ve seminerlere yollamak da artık çok kolay. Yeter ki, istek ve arzu olsun.