Kredi Dünyası Issue 1 Volume 7 - Ağustos 2019 - Page 55

6. Firma, oluşabilecek negatif olaylara karşı sigortalı mı?

Sigorta, beklenmeyen kazalar ve doğal afetlerle karşılaşıldığında, firmanın karşılayamayacağı zararları karşılamak için başvurulan bir güvencedir.

Acil durumlarla karşılaşıldığında firmanın zararlarını karşılayacağı seviyede sigortası var mı? Sigorta poliçe primlerini her ay, aksatmadan ödüyor mu?

7. İhtiyaç olsun veya olmasın, dilediği kediye dilediği zaman ulaşabiliyor mu?

Bir firma krediye ihtiyaç duyduğunda, iki noktaya dikkat etmesi gerekir:

1. Karşılanabilir bir kredi mi? Kredinin faiz oranı, dosya masrafları ve süresi krediyi almaya değer mi?

2. Bu krediye ne kadar kısa zamanda ulaşabilir?

Bu iki noktanın da en uygun şartlarda olması için, firma sahibinin kredisinin çok iyi olması gerekir ve aynı zamanda firmanın da kapasitesinin ve hali hazırda açık olan kredilerinin yüksek olması gerekir.

Yani, hem kişisel hem de firma kredi raporu ve skorunun iyi seviyede olması gerekir.

8. Firma, borçlarını dönderebilir seviyede mi?

Fazla borçlanma, firmanın günlük masraflarına ve ileriye yönelik yetirimlara ayrılan miktarın azalmasına sebep olur. Firmanın ve firma sahibinin limit-borç oranı yüksek mi?

9. Firma, yatırım için paraya ulaşabiliyor mu?

Küçük işletmeler start-up olarak ise başlarken, başladıktan sonra devamlılığı sağlamak için ve ileriye yönelik büyüme için gerekli parayı bulmakta zorlanabilirler.

Bu zorluğun önüne geçmek için, firmanın kredi profilinin oluşması ve firma kredi skorunun iyi olması gerekir ki, gerektiğinde paraya ulaşabilsin.