Kredi Dünyası Issue 1 Volume 7 - Ağustos 2019 - Page 53

2. Yeterince Nakit rezervi var mı?

Bir firma bütün gelirlerini kaybettikten sonra, kasadaki nakitle ne kadar zaman ayakta durabilir? Firmada 3 aydan 12 aya kadar nakit rezervi varsa, bu firma oluşabilecek beklenmeyen durumlara karşı sağlıklı bir firmadır.

3. Finansal yönetim sistemi var mı?

Firmanın finansal işlemlerinin kaydedildiği ve gerektiğinde karar vericinin rahat bir şekilde karar verebilmesi için önüne nakit akışı, karlılık oranı ve yatırım gücü gibi istenilen figürlerin konulabildiği ve hatta üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşabileceği bir sistemi olması gerekiyor.

Bir ticaret yapıldığında, yapılan işlemin bu sisteme girmesi 1 aydan önce mi oluyor, yoksa 1 ayı aşıyor mu?

Firma hesaplarıyla kişisel hesaplar birbirlerinden ayrılmış mı? Kar-zarar çizelgesi en son ne zaman incelendi?

4. Oluşabilecek risklere karşı plan var mı?

Firmanın karşılaşabileceği muhtemel risklere karşı (yeni rekabet, önemli bir personelin işten ayrılması, doğal afet sonucu oluşabilecek hasarlar) firma bu riskleri dağıtabilecek şekilde hazır olmalı. Firmanın detaylı bir iş planı (business plan) var mı? Bu iş planında muhtemel oluşabilecek risklere karşı önlemlerden bahsediliyor mu?

5. Firma, nakit akışı değişkenliğine karşı hazır mı?

Nakit akışı değişkenliği her firma için normal karşılanabilir bir durumdur.

Bu yüzden, firma bu değişkenlik dönemi karşısında negatif nakit akışına karşı önlemlerini almış mı? Son bir yıl içinde nakit akışı değişkenliği durumunda alınacak önlemlerin belirlendiği bir plan var mı?

Firma yöneticileri, her ay için tahmini ne kadar nakit gerektiğini biliyorlar mı?