Kredi Dünyası Issue 1 Volume 7 - Ağustos 2019 - Page 50

Sağlıklı Firma Olmanın Kriterleri

Küçük işletmeler, Amerika ekonomisinin lokomotifidir diyebiliriz. Buna rağmen, birçok küçük işletme istediği zaman ihtiyaçlarını karşılayabilecek kaynak ve finansa ulaşmakta zorluk çekiyor. Bu durum, genellikle firma sahibine bağımlı olan firmalarda görünüyor. Hatta, bu firmaların sahipleri, nakit akışını devam ettirebilmek adına, kendilerine maaş almayı bile unutuyorlar. Küçük işletmeler için, sağlıklı bir finansal yapıya sahip olabilmek, ilerisi için daha başarılı bir firma olmak manasına geliyor.