Kredi Dünyası Issue 1 Volume 7 - Ağustos 2019 - Page 14

Marko İşsever

info@americaeb5visa.com

EB - 5

Uzun zamandır beklenen bu kararname, 21 Kasım 2019’da yürürlüğe girecek. Kararnamenin tüm metnini aşağıdaki bağlantıdan okuyabilirsiniz:

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-07-24/pdf/2019-15000.pdf

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), bu kararnamenin nihai seklini içeren yeni gelişmeleri şöyle açıkladı:

Asgari yatırım tutarını artırmak:

Nihai kuralın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, standart asgari yatırım seviyesi 1990'dan bu yana ilk defa artacak. Standart yatırım zorunluğu 1 milyon dolardan 1,8 milyon dolara çıkacak. Kural aynı zamanda HIA ile HIA olmayan bir yerdeki asgari yatırım farkının yüzde oranını koruyor. Böylece HIA'daki asgari yatırım tutarı 500.000 dolardan 900.000 dolara çıkarılıyor. Başka bir değişle, HIA asgari yatırım zorunluğu, standart miktara göre hala %50 daha düşük olacak. Son kural ayrıca, asgari yatırım tutarlarının her beş yılda bir enflasyona göre otomatik olarak ayarlanmasını sağlıyor.

Belirli hedefli istihdam alanı (HIA) tanımları için standartların gözden geçirilmesi:

Nihai kural, işsizlik alanlarını HIA şeklinde tanımlayabilmek için şimdiye kadar kullanılan taktikleri kaldıracaktır. Artık zengin bölgelerdeki projeler HIA muamelesi görmeyecek.

EB-5 Asgari Yatırım miktarı artıyor, Hedeflenen İstihdam Alanı (HIA) Belirlemeleri yeniden tanımlanıyor!!!

24 Temmuz’da Federal Register’da yayınlanan habere göre EB-5 Asgari Yatırım miktarı artacak ve Hedeflenen İstihdam Alanı (HIA) Belirlemeleri yeniden tanımlanacak.