Kredi Dünyası Issue 1 Volume 6 - Temmuz 2019 - Page 44

Ev Sahibinin Hakları

Fair Housing Act kanununa göre, ev sahipleri ırk, din, dil vs. gibi konularda kesinlikle ayrım yapamaz.

Eğer bu şekilde bir ayırıma maruz kaldığınızı düşünüyorsanız, Department of Housing and Urban Development (HUD) nezdinde şikayet dilekçesi hazırlayıp, sunabilirsiniz.

Ev sahibi, evi yasanabilir seviyede tutmak ve sizin sebep olmadığınız bozuklukları tamir etmekle yükümlüdür.

Bozulmaya siz sebep olduysanız, tamiri de size ait olur. Evde oluşan hasar hava ve doğal afet gibi sebeplerden olduysa, bunların tamiri de ev sahibinin yükümlüğü altına giriyor.

Bunların karşılığında ev sahibi kiraları toplamak, kirayı artırmak, kontrattaki şartlara uyulmaması durumunda evden çıkartmak gibi haklara sahip oluyor.

Ev sahibi olmanın hak ve sorumlulukları

Ev almak için imzalayacağınız kontrattaki şartlar, bütün şartları okumasanız da, anlamasanız da sizi bağlayıcı şartlardır.

Bilmiyordum veya bana söylemediler gibi sözler, kontratın iptal olması için bir sebep değil.

Kısaca, neye imza attığınızı bilmeniz gerekiyor, bilmeden imzalayacağınız her kontrat, bütün şartlarıyla beraber sizin sorumluluğunuzda olacaktır.

Mortgage belgelerini imzalamadan önce, bu konuyu bilen bir kişiyle beraber bütün belgelerin üstünden geçmelisiniz.

Özellikle ev alma konusunda, ikinci ve üçüncü kişilerden fikir almanın zararını görmezsiniz.

Mortgage ödemeleri, vergi ve sigortanın haricinde, ev sahiplerinin bazka sorumlulukları da var. Bunlar

- Bulunulan bölgenin ruhsat ve tamir izinlerine uymak

- Homeowners Association varsa bulunduğunuz bölgede, bu kurumun kurallarına uymak

- Evin sınırları içinde oluşabilecek kazalara karşı gerekli önemleri almak

Ev sahipleri, beklenmeyen kaza ve hasarlar sonucunda oluşan yaralanmalara karşı ekstra sigorta alırlar. Evin içinde ve çevresinde ne olacağı konusunda kimse önceden bilgi sahibi olmayabilir. Bu yüzden, istenmeyen durumlara karşı ekstra sigorta alıp, muhtemel tazminat davalarına karşı ev sahibi kendisini koruma altına alabilir.