Kosta Boda KostaBoda_katalog_SVE_2019_JOOMAG - Page 90

SALUTE NEW Design Bertil Vallien • 2017 • Handmade in Kosta, Sweden The elusive clown who wants us to see life as a farce. His picture appears, without his presence, created only by an impression of the light. Den gäckande clownen som vill får oss att se livet som en fars. Hans bild framträder, utan hans närvaro, endast som ett avtryck med ljuset som framkallare. 7091729 NEW H 190 mm W 148 mm  L 65 mm Green • Grön 1.280:- 1.600:- 88 7091730 NEW H 190 mm W 148 mm  L 65 mm Amber • Bärnsten 1.280:- 1.600:-