Kosta Boda KostaBoda_katalog_SVE_2019_JOOMAG - Page 8

Anna Ehrner. Bertil Vallien. “For me, creativity takes place in the blowing room. This is “For me, the blowing room is the centre of everything. It’s like where glass is conceived, where it is fashioned and comes ladling matter out of a volcano and watching the glowing lava alive. I want to work with the glass, not against it. In my designs, turn to ice. Knowing the exact moment at which to capture a shift I try to follow along with the melt, with the sheer power of the of light or expression and wrench the secret from the glass is glass, although I try at the same time to identify the simple what it’s all about.” Bertil Vallien has since 1963 worked at Kosta and the subtle.” Anna Ehrner is experimental and stylistic in Glassworks and made himself world famous both as a designer her expression. Her work is characterised by minimalistic yet and glass artist. He is internationally renowed, holds several powerful design language. Coloured lines inside the glass are design and art awards, and his work is represented in the most a recurring feature for Anna Ehrner. prestigious museums around the world. ”För mig är hyttan skapelsen. Här föds, formas och lever glaset. ”Hyttan är för mig det centrala. Det är som att ösa ur en vulkan, Jag vill ta vara på glasets egna liv, arbeta med det och inte emot där den glödande massan snabbt förvandlas till is. Att i rätt det. Följa glasmassan, kraften, som inte går att tygla, men sam- ögonblick fånga uttrycket, ljuset och avlocka glaset dess tidigt se det enkla och subtila.” Anna Ehrner är en experimentell hemligheter är utmaningen.” Bertil Vallien har sedan 1963 varit och sparsmakad stilist som kännetecknas av sitt enkla men verksam vid Kosta Glasbruk och gjort sig världsberömd både kraftfulla formspråk. Färgade slöjor inne i glasmassan har blivit som formgivare och som glaskonstnär. Han är mångfaldigt ett särskilt kännetecken för Anna Ehrner. internationellt prisbelönt och finns representerad på de mest prestigefyllda museer runtom i världen. 6