Kosta Boda KostaBoda_katalog_SVE_2019_JOOMAG - Page 78

The Mirage series comprises decorative objects for meditation that are also a vase. Warm colours reflect like a spectrum in the soft, round shapes. The pieces are created by master glassblowers at the Kosta glassworks with an angled pipe to create the curved shapes and with the use of a zoom technique to create the different colours. After cooling, Mirage pieces are finished by experienced, skilled cutters. That’s how Mirage is brought into being. “Light – my constant inspiration! From a particular point you can experience something in the Mirage series that also happens in my earlier Saraband collection. You can see what’s not there – a phantom Mirage. A similar phenomenon happens on hot days at sea when vessels seem to hover on the horizon – a Mirage.” Serien Mirage är dekorativa objekt för meditation men också en vas. Varma färger som speglar sig som ett spektra i de mjuka runda formerna. Blåsta av mästare i glashyttan i Kosta, med snedpipa för att blåsa till den svängda formen och med zoom-teknik för de skilda färgerna. Efter kylning avslutas Mirage av hantverks- kunniga och erfarna slipare. Så blir en Mirage till. Ljuset, min ständiga inspiration! Från en speciell punkt kan man i Mirage-serien uppleva det som sker i min tidigare serie Saraband. Att se det som inte finns, en fantom-Mirage. Varma dagar till havs uppträder fenomenet när ett fartyg tycks sväva över horisonten – en luftspegling en Mirage.