Kosta Boda KostaBoda_katalog_SVE_2019_JOOMAG - Page 4

ULRICA HYDMAN VALLIEN 1938-2018 The 21st of March 2018, Ulrica Hydman Vallien left us. With great gratitude, we can look back on all the years that Ulrica formed Kosta Boda. Her way of expressing herself in glass and painting has become a signum for us. Den 21 mars 2018 nådde oss det sorgliga beskedet att Ulrica Hydman Vallien lämnat oss. Med stor tacksamhet kan vi se tillbaka på alla de år som Ulrica var med och formade Kosta Boda. Hennes sätt att uttrycka sig och måla på glas blev ett signum för oss. She was the embodiment of Swedish glass art. No Swedish artist could have claimed anywhere near the popularity of Ulrica Hydman Vallien. Whether collection or one-of-a-kind pieces, she placed the same passion into every work of her hands. With motifs from the innermost corners of human life, she has created a narrative glass art form with feminist and Biblical touches, alongside her utility glass. Tulips and snakes gure repeatedly in her own Paradise works. Assertive, controversial, beloved. Ulrica Hydman Vallien debuterade som glaskonstnär 1972 och hon är en av de formgivare som har betytt mest för Kosta Boda. Hon var med och utvecklade Kosta Bodas produktion under hela 80-, 90- och 00-talet. Det var hennes design-DNA som gav karaktär åt Kosta Boda, både i Sverige och internationellt. 2 Hon förde in en helt ny teknik, att måla på glas, som många såg som enkel, men hon lyckades sätta den här målningen i ett perspektiv som gjorde att det målade glaset blev accepterat, även i de finare kretsarna. Samtidigt var inte det hennes ambition, hon ville att det skulle vara nåbart för alla människor.