Kosta Boda KostaBoda_katalog_SVE_2019_JOOMAG - Page 14

Sara Woodrow. Ulrica Hydman Vallien. Sara Woodrow is a familiar name among many young design She was the embodiment of Swedish glass art. No Swedish lovers in Sweden. Her work is characterized by a presence artist can claim anywhere near the popularity of Ulrica Hyd- in time and a strong sense of trends. She is a contemporary man Vallien. Whether collection or one-of-a-kind pieces, she designer who follows her own way. “For me it has always been put the same passion into every work of her hands. With motifs important to convey an emotion or a story within my art. from the innermost corners of human life, she has created Inspiration comes from everything around Including a narrative glass art form with feminist and Biblical touches, music, which is a very important part of my life.” alongside her utility glass. Tulips and snakes figure repeatedly in her own Paradise works. Assertive, controversial, beloved. Sara Woodrow är ett välkänt namn bland många unga design- intresserade. Hennes arbete kännetecknas av en närvaro i tiden Hon var svensk glaskonst. Ingen svensk konstnär kan skryta och stark trendkänsla. Hon är den nya tidens formgivare som går med samma folkliga spridning som Ulrica Hydman Vallien. sina egna vägar. ”För mig har det alltid varit viktigt att förmedla Kollektion eller unikat, samma brinnande hjärta i allt som kom en känsla eller en historia med min konst. Inspirationen kommer ur hennes händer. Med motiv ur det egna privatlivets allra från allt runt omkring och musiken, som är en väldigt viktig del hemligaste vrår har hon vid sidan om bruksglasen skapat en av mitt liv.” berättande glaskonst med både feministiska och bibliska förtecken. Tulpanen och ormen figurerar flitigt i hennes eget Paradisförsök. Stridbar, omdiskuterad, folkkär. 12