Kosta Boda KostaBoda_katalog_SVE_2019_JOOMAG - Page 13

Martti Rytkönen. Sara Persson. Martti Rytkönen aims to tell us something about the material, Sara Persson is a new designer for Kosta Boda with a degree how it can be soft, strong and light, at the same time as heavy in product design. She has always been fascinated by glass- and hard. He thinks that glass is sensual and pleasing. We blowing and the many possibilities the material offers. The understand what he means when we see his crystal creations natural world is a major source of inspiration, as is the blowing that can have the simplest shapes imaginable, without being room work itself. In collaboration with Kosta Boda, she creates hard or formal. products that are durable, functional and aesthetic. Martti Rytkönen strävar efter att berätta något om materialet, hur Sara Persson är ny formgivare för Kosta Boda med examen det kan vara mjukt, starkt och lätt men samtidigt tungt och hårt. inom produktdesign. Glasblåsning är något som hon länge Han menar att glas är sensuellt och lustfyllt. Man förstår vad han fascinerats av och de många möjligheterna materialet erbjuder. menar när man ser hans kristallföremål som kan ha den renaste Hon finner inspiration i naturen och i ögonblicken i glashyttan. form man kan tänka sig utan att de blir hårda eller stela. Tillsammans med Kosta Boda skapar hon produkter som både är hållbara, funktionella och med estetiska kvalitéer. 11