Kosta Boda KostaBoda_katalog_SVE_2019_JOOMAG - Page 121

“Septum” actually means “dividing wall”, e.g. the dividing wall between the right and left atrium and ventricle in our heart. Could I somehow create a dividing wall in glass, inside the vases? ”Septum” i sig betyder ”en skiljande vägg”, t ex skiljeväggen mellan höger och vänster förmak och kammare i vårt hjärta. Kunde jag på något sätt skapa en skiljevägg i glas, inne i vaserna? 119