Kosta Boda KostaBoda_katalog_SVE_2019_JOOMAG - Page 12

Ludvig Löfgren. Mattias Stenberg. “My approach to glass is sensitive, passionate and patient. “For me, it’s important to go back to my own initial impressions I describe atmosphere, depict moods through references both of Kosta Boda as an innovative, experimental company where to history and present. Molten glass enables me to work with they accept and even encourage experimentation and product sculpture and pictures simultaneously. Glass can be seductive, development out “on the floor” in the studio.” Mattias Stenberg beautiful, soft and compliant to work with. But at same time it is originally trained as an engineer, architect and researcher can scar you for life.” in Sweden and the US and holds a Licentiate degree in Engineering from the Royal Institute of Technology in Stockholm. ”Min inställning till glas är sensibel, passionerad och uthållig. Mattias holds several design, interior design Jag beskriver stämningar, känslotillstånd med hjälp av referen- and architecture awards. ser från historia och nutid. Massan ger mig möjlighet att vara skulptural och målerisk på samma gång. Glas kan både vara ”För mig var det viktigt att gå tillbaka till mina egna första intryck förföriskt, vackert, mjukt och följsamt att arbeta med. av Kosta Boda, nämligen som ett innovativt och experimentellt Men samtidigt hett, vasst och utmanande.” företag, där man är villig och till och med uppmuntrar till experi- mentlusta och produktutveckling ute ”på golvet” i hyttan.” Mattias Stenberg har en bakgrund som ingenjör, arkitekt och forskare i Sverige och USA med en Licentiatexamen inom ingenjörsveten- skap från Kungliga Tekniska Högskolan. Mattias är mångfaldigt prisad inom design, interiördesign och arkitektur. 10