Kosta Boda KostaBoda_katalog_SVE_2019_JOOMAG - Page 11

Kjell Engman. Lena Bergström. Kjell Engman is at the height of his creative powers. His infinite Lena Bergström is one of Sweden’s most award-winning and fantasy and storytelling transforms into wonderful collections productive designers. Art glass, utility glass, lighting, textiles, and art glass. With a background as a professional guitarist jewellery and public artworks. Nothing seems impossible for in the seventies, Kjell Engman finds his inspiration in music. Lena. Together with the skilled glassblowers and mastercutters He also draws inspiration from the animal kingdom, and the at Kosta Boda she is constantly challenging the limits of the elements of light and sound are always a part of his design glass. ”The unique properties of the glass and the craftman- process, and art installations.Kjell Engman is frequently ship of the glassworkers always inspires me to great deeds engaged in public artworks throughout the world. but at the same time I want the end result to look natural and beautiful.” Outtröttlig glaskonstnär med gränslös fantasi och berättarglädje som får fritt utlopp i såväl bruks- som konstglas. Som tidigare Lena Bergström är en av Sveriges mest prisbelönta och pro- professionell gitarrist på 70-talet, hämtar Kjell Engman inspira- duktiva formgivare. Konstglas, bruksglas, belysning, textilier, tion från musikens värld. Han finner även mycket inspiration från smycken och offentliga utsmyckningar… Inget verkar omöjligt djurriket. I hans större installationer använder han sig av element för henne. Tillsammans med Kosta Bodas skickliga glasblåsare som ljud och ljus. Kjell Engman är flitigt anlitad för offentliga och slipmästare tänjer hon ständigt på glasets gränser. ”Glasets utsmyckningar både nationellt och internationellt. unika egenskaper och glashantverkarnas yrkesskicklighet inspi- rerar mig till att försöka åstadkomma storverk, men samtidigt vill jag att slutprodukterna ska vara naturligt vackra.” 9