Kosta Boda Katalog 2018 Sve - Page 4

Their majesties celebrated Kosta’ s 275th Anniversary. On Swedish National Day 2017, Kosta Boda celebrated its 275th anniver- sary in the presence of their Majesties the King and Queen of Sweden. The very highlight of the day was the world-famous glass designer Bertil Vallien casting his Royal Boat with the help of His Majesty the King, who placed a replica of the Kosta crown in the boat. På nationaldagen 2017 firade Kosta Boda 275 år i närvaro av DD.MM. Konungen och Drottningen. Höjdpunkten från firandet var en glasgjutning med Kosta Bodas världsberömda formgivare Bertil Vallien som med hjälp av H.M. Konungen deltog genom att lägga i en avbildning av Kosta-kronan i ”Kungabåten”. The ability to continuously evolve has been crucial to Kosta Boda’s inter- national success and its reputation as the world’s foremost glassworks – which their Majesties confirmed by choosing to celebrate National Day at Kosta. Förmågan till ständig förnyelse har varit avgörande för Kosta Bodas interna- tionella framgångar och anseende som världens främsta glasbruk – vilket också uppmärksammats av Kungaparet som valde att fira nationaldagen i Kosta. “It’s a wonderful feeling to work with glass, and it’s great that this can live on,” said His Majesty, who put the “crowning touch” on Bertil Vallien’s Royal Boat. “Kosta Boda represents quality and ideas, it’s modern and much-loved, said Queen Silvia. - Det är en underbar känsla att jobba med glas och det är kul att det här kan leva vidare som det har gjort nu, sade H.M. Konungen som med sitt deltagande fick sätta “kronan på verket” i glasgjutningen av “Kungabåten” tillsammans med Bertil Vallien. - Kosta Boda, det talar för kvalitet och för idéer, och modernt och det är väldigt älskat, sade Drottning Silvia. 4