Kosta Boda Katalog 2018 Sve - Page 2

Decades of Swedish craftsmanship. The Kosta glassworks – named for its founders, Generals Koskull and Staël von Holstein, Ko + Sta – opened its doors on 26 July 1742. Technology and expertise in glass have been refined here in the Swedish forest province of Småland ever since that day. Glasbruket Kosta grundades 1742 och fick sitt namn efter sina grund- are, generalerna Koskull och Staël von Holstein – Ko + Sta. Den första ugnen tändes den 26 juli 1742. Tekniken och kunskapen om glas har sedan dess fulländats här i hjärtat av de småländska skogarna. Courage and determination have been hallmarks of the company and its staff since the start. Other qualities that have carried Kosta into the 21st century are cooperation, perseverance, dexterity, craftsmanship, inventiveness and artistic flair. Kännetecknande för dem som har arbetat för Kosta är mod och beslut- samhet. Andra egenskaper är samarbetsförmåga, envishet, hantverks- skicklighet, påhittighet och sinne för konst som tillsammans har bidragit till att Kosta lever än i dag. Kosta Boda’s products will continue to be crafted out of the glassworks of Småland, designed for any and all occasions, defined by Swedish mettle and always keeping a finger on the pulse of the times. Kosta Bodas produkter kommer även i fortsättningen att uppstå ur det småländska glasbruket, skapade för alla tänkbara tillfällen och karaktäriserade av svensk djärvhet och en vakenhet för tidsandan. 2