Kosta Boda Katalog 2018 Sve - Page 15

Åsa Jungnelius. Born contemporary with punk bands like the Sex Pistols and Pere Ubu, trendsetters that influenced all art practitioners for many years to come. In addition to her day job as artist and designer, she’s also a senior lecturer at the University College of Arts, Crafts and Design in Stockholm, where she inspires a new generation of creators. Jungnelius’s glass objects in the Make Up series have spread her name to a wide audience, and her feminist approach to life suffuses everything she does. Föddes samma år som punkbanden Sex Pistols och Pere Ubu - stilbildare som påverkade alla konstnärligt aktiva under många år framöver. Förutom sitt dagliga arbete som konstnär och formgivare är hon verksam som lektor på Konstfack och inspirerar i sin tur en yngre krets av kreatörer. Hennes glasobjekt i serien Make Up har gjort henne känd för en större publik och hennes feministiska hållning till livet i stort präglar allt hon gör. 15