Kosta Boda Katalog 2018 Sve - Page 14

Sara Woodrow. Ulrica Hydman Vallien. Sara Woodrow is a familiar name among many young design She’s the embodiment of Swedish glass art. No living Swedish lovers in Sweden. Her work is characterized by a presence artist can claim anywhere near the popularity of Ulrica in time and a strong sense of trends. She is a contemporary Hydman Vallien. Whether collection or one-of-a-kind pieces, designer who follows her own way. “For me it has always been she puts the same passion into every work of her hands. With important to convey an emotion or a story within my art. motifs from the innermost corners of human life, she has creat- Inspiration comes from everything around Including ed a narrative glass art form with feminist and Biblical touches, music, which is a very important part of my life.” alongside her utility glass. Tulips and snakes figure repeatedly in her own Paradise works. Assertive, controversial, beloved. Sara Woodrow är ett välkänt namn bland många unga design- intresserade. Hennes arbete kännetecknas av en närvaro i tiden Hon är svensk glaskonst. Ingen nu levande svensk konstnär och stark trendkänsla. Hon är den nya tidens formgivare som går kan skryta med samma folkliga spridning som Ulrica Hydman sina egna vägar. ”För mig har det alltid varit viktigt att förmedla Vallien. Kollektion eller unikat, samma brinnande hjärta i allt en känsla eller en historia med min konst. Inspirationen kommer som kommer ur hennes händer. Med motiv ur det egna privat- från allt runt omkring och musiken, som är en väldigt viktig del livets allra hemligaste vrår har hon vid sidan om bruksglasen av mitt liv.” skapat en berättande glaskonst med både feministiska och bibliska förtecken. Tulpanen och ormen figurerar flitigt i hennes eget Paradisförsök. Stridbar, omdiskuterad, folkkär. 14