Kosta Boda Katalog 2018 Sve - Page 124

Special production of art glass for you. 124 The manufacture of limited edition and unique glass is entirely handcrafted, and is a collaboration between artists and craftsmen at Kosta glassworks. This unique approach provides Kosta with opportunities to create their own limited edition series or unique items for special occasions. Contact us for a preview for you, your business or organization. Tillverkningen av limiterat och unikt konstglas sker helt manuellt och i samarbete mellan konstnären och hantverkarna på Kosta Glasbruk. Detta unika arbetssätt ger möjligheter att skapa egna limiterade serier eller unika objekt för det där speciella tillfället. Kontakta oss för en diskussion om vad vi kan producera för dig, ditt företag eller organisation. Svea Court of Appeal marks it’s 400 year anniversary with a commission by Bertil Vallien in the premises of Riddarholmen, in Stockholm. The work is called “The land shall be built with law”. Svea Hovrätt utsmyckades vid sitt 400 år jubileum med ett verk av Bertil Vallien i lokalerna på Riddarholmen i Stockholm. Verket namngavs ”Land skall med lag byggas.”