Kosta Boda Katalog 2018 Sve - Page 123

The inspiration for Hanna Hansdotter’s glass towers was the glass legend Monica Backström’s Space series from the 1980s with its “elegant urns” and monumental pieces. What was it that fired her imagination? “I like Monica Backström’s silvery items a lot, but I also love that rocket shape of her giant towers. The pieces are inspired by urban evenings. I call them quite simply Nightfall, and we make them in four different colours. Four different nightfall colours, if you wish. If you collect several of them, you’ll end up with a small city!” The towers have also been made botanical as well – they can be used both as sculptures and as vases.” 7680007 NIGTHFALL DOME AURORA, SMALL H 225 mm W 125 mm Limited Edition 275 ex 1.359:- 1.699:- Inspirationskällan till Hanna Hansdotters glastorn har varit glaslegenden Monica Backströms så kallade praktburkar och monumentalpjäserna i serien Space från 1980-talet. Vad tog hon fasta på? - Jag gillar Monica Backströms försilvrade saker jättemycket. Men också den där raketformen i hennes höga torn. - Pjäserna är inspirerade av den urbana kvällen. Jag kallar de helt enkelt Skymning och vi gör dem i fyra olika nyanser. Fyra olika skymningskvällar, om man så vill. Den som samlar flera olika får en mindre stad! Tornen har dessutom blivit botaniska eftersom man både kan ha dem som skulpturer och vaser.” 7680008 NIGHTFALL TOWER MIDNIGHT H 355 mm W 125 mm Limited Edition 275 ex 1.439:- 1.799:- 123