Kosta Boda Katalog 2018 Sve - Page 118

PLANETS Design Lena Bergström • 2016 • Handmade in Kosta, Sweden The first Planets in Lena Bergströms universe were created in 2001. Over the years new Planets has been added in various colours and shapes depending on the season and theme. De första planeterna i Lena Bergströms universum skapades 2001. Under årens lopp har nya planeter tillkommit, i olika färger och former beroende på säsong och tema. The Planets are the result of a long-time collaboration between Lena and the skillled glassblowers and master- cutters at Kosta Boda in Sweden. Planeterna är resultatet av ett långt samarbete mellan Lena och de skickliga glasblåsarna och kristallsliparna på Kosta Boda i Sverige. ”I want each Planet to be unique and beautiful. Like us humans. We all come from one egg with different content and then we are cut into different characters. We become our own small planets. ” ”Jag vill att varje planet ska vara unik och vacker – som vi människor. Vi kommer alla från ett ägg med sitt eget speciella innehåll, och sedan formas vi till olika personligheter. Var och en av oss blir en liten planet.” - Lena Bergström, glass artist - Lena Bergström, glaskonstnär 118