Kosta Boda Katalog 2018 Sve - Page 104

SILVERPIPES Design Bertil Vallien • 2016 • Handmade in Kosta, Sweden “Nothing grows up to heaven, but I see the silverpipes as thin straws striving upwards. Safe in the wind among the waving silver leaves that form a random pattern on the stem close to the ground. The shimmering colours are achieved by the addition of genuine silver, which produces this special effect in the glowing heat. Partly blown in a steaming wooden mould. The clear upper section is drawn freely by hand for as long as the hot glass permits. A masterpiece in the studio, which requires not only demanding glassblowing, but also long arms.” ”Inget växer upp till himlen, men jag ser silverpiporna som tunna strån strävande uppåt. Trygga i vinden bland de svävande silverbladen som bildar ett slumpartat mönster på den jordnära stammen. De skimrande färgerna åstadkoms genom en tillsats av äkta silver som i den glödande hettan ger den speciella effekten. Delvis blåsta i en ångande träform. Den klara övre delen dras ut på fri hand så långt det varma glaset tillåter. Ett mästarstycke i hyttan som bortsett från krävande glasblåsning också kräver långa armar”. 7041602 H 530 mm B 130 mm Limited Edition 300 ex Charcoal/Genuine Silver 2.392:- 2.990:- 104 7041603 H 530 mm Ø 130 mm Limited Edition 300 ex Sunset/Genuine Silver 2.392:- 2.990:- 7041604 H 620 mm Ø 160 mm Limited Edition 300 ex Ocean/Genuine Silver 3.192:- 3.990:- 7041605 H 620 mm Ø 160 mm Limited Edition 300 ex Mirage/Genuine Silver 3.192:- 3.990:-