Kosta Boda Katalog 2018 Sve - Page 102

HALFBOAT Design Bertil Vallien • 2017 • Handmade in Kosta, Sweden A vertical journey in which the egg is a space capsule. It stands for newness. Unborn ideas. Cast in cobalt glass with elements of copper. Freehand designed feature (the egg) placed in the 1200° glass melt – partially cut. Decorative item, ideal for backlighting, e.g. a window. En vertikal resa där ägget blir rymdkapseln. Den står för det nya. De ofödda idéerna. Gjuten i kobolt- glas med inslag av koppar. Frihandformad detalj (ägget) som läggs i det 1200° varma glaset – delvis slipad. Dekorativt objekt passande i motljus, ett fönster t.ex. 7520092 BEGINNING H 310 mm W 85 mm L 85 mm Limited Edition 200 ex 6.800:- 8.600:- 102