Kosta Boda Art Glass SS19 - Page 30

Glass artist Kjell Engman. RAINBOW 2 RAINBOW 7460115 Sculpture H 525 mm W 205 mm D 160 mm Limited edition 100 ex 7460114 Sculpture H 525 mm W 205 mm D 160 mm Limited edition 100 ex Handmade in Sweden 30 Handmade in Sweden